Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Hantering av sjukvårdsmaterial i hemmet

Rutin för hantering av sjukvårdsmaterial i hemmet.

Kravet på att behålla produktens ursprungliga renhet fram till dess användning är viktig även i patientens hem. Sjukvårdsprodukter och annan sjukvårdsmateriel måste förvaras och hanteras på ett sådant sätt att kontamination av rent/sterilt material undviks.

Förvaring

 • Förrådshållning i hemmet bör vara minimal. Material för ca en veckas användning förvaras lämpligast i plastlåda med lock som tillhandahålls av vårdgivaren. Låda och lock ska vara i ett material som tål desinfektion.
 • Desinfektera alltid händerna med handsprit före all hantering av sjukvårdsprodukter.
 • Plastlådan ska rengöras minst 1 gång/månad genom avtorkning med ytdesinfektionssprit innehållande tensider.
 • Öppnade förpackningar ska inte läggas tillbaka bland högradigt rena och sterila produkter.
 • Instrument som lämnas hos vårdtagaren rengörs och torkas av med ytdesinfektions sprit innehållande tensider efter varje omläggning.
 • Eftersträva att inget material förvaras på golvet.
 • Efter en avslutad behandlingsperiod kastas alla engångsprodukter. Låda och instrument rengörs enligt vårdhandboken – Desinfektion av föremål.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.