Suicid

Handlingsplan för omvårdnadspersonal och sjuksköterskor vid suicid eller risk för suicid

Handlingsplan för omvårdnadspersonal vid:

Suicidhot

 • Om du känner dig osäker, lämna över till en erfaren kollega som vidtar åtgärder
 • Framkommer det i suicidhotet att det finns konkreta tankar kring tillvägagångssätt, kontakta SSK omedelbart
 • Kontakta SSK
 • Ha kund under uppsikt fram tills SSK återkopplar med ett beslut
 • Dokumentera i Procapita

 

Suicidförsök

 • Ring 112
 • Kontakta sjuksköterska omedelbart
 • Be om hjälp från övrig personal
 • Påbörja första hjälpen
 • Stanna kvar fram tills professionell hjälp anländer
 • Kontakta enhetschef/chef i beredskap
 • Dokumentera/skriv avvikelse

 

Suicid

 • Ring 112 för polis och ambulans
 • Rör inget förrän polisen är på plats
 • Be om hjälp från övrig personal
 • Kontakta sjuksköterska
 • Kontakta enhetschef/chef i beredskap
 • Dokumentera/skriv avvikelse

 

Handlingsplan för sjuksköterskor vid:

Suicidhot

 • Vara stöd för personalen
 • Lyssna in, ställ frågor, om behov finns gör hembesök
 • Bedöm om mer hjälp behövs
 • Hjälp patienten till rätt vårdnivå
 • Vid behov av akut hjälp – till PIVA: 044-309 21 38
 • Om samtycke ges av patienten – informera anhöriga
 • I samarbete med personal och EC se till att patienten inte är ensam

 

Suicidförsök

 • Hänvisa patienten till rätt vårdnivå
 • Om samtycke ges av patienten – informera anhöriga
 • Ge stöd till personalen
 • Kontakta EC i beredskap

 

Suicid:

 • Om det inte är gjort-ring 112
 • Vara stöd för personalen
 • Kontakta EC i beredskap.

Webbutbildning SPISS

Här får du möjlighet att lära dig mer! Se länken nedan!

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.