Meny

Uppföljning och utvärdering

Innehållet är flyttat till Kvalitetsledningssystemet

Uppföljningsintervall av individuella skyddsåtgärder bestäms utifrån hur omfattande skyddsåtgärden är. Mer begränsande skyddsåtgärder följs upp minst en gång per månad (poäng på riskanalys mellan 4- 6). Övriga skyddsåtgärder minst fyra gånger årligen.

Uppföljning kan ske t ex via personligt besök, telefonkontakt, dokumentation. Hur uppföljning ska dokumenteras framgår av dokumentation SoL/LSS samt HSL.

Uppföljningsintervall för generella skyddsåtgärder, se ansvarsöversikten (under rubriken för arbetsgång skyddsåtgärd).

Uppföljning per enhet ska göras via egenkontroll 2 gånger/ år, i mars och i september. Uppföljningen ska ske via e- tjänst.

Oavsett om enheten har kunder med skyddsåtgärd eller ej ska egenkontrollen besvaras av samtliga enheter inom egenregi (de frågor som är aktuella). Egenkontrollen fylls i av enhetschef med stöd av leg.personal.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.