Lokal SIP

Lokal rutin, samordnad individuell plan, SIP.

                                                              

Lokal SIP-rutin Kristianstad

Beslutad på kontinuerlig samverkan 2017-05-11.

Utgångspunkter:

 • SIP, samordnad individuell plan,  är en plan som samordnar insatser inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
 • Den Skåneövergripande rutinen med tillhörande dokument ska användas.
 • Kallelse till SIP skickas alltid skriftligt till berörda parter.
 • SIP upprättas i Mina planer.
 • Den som kallar till en SIP utser mötesledare samt vem som ska dokumentera.

Hemsjukvård och LSS

 • SIP inom hemsjukvård samt LSS (Stöd- och service) prioriteras.
 • Patienter med behov av samordning av insatser inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst identifieras och erbjuds en SIP.
 • Inför SIP görs en kartläggning av om patienten uppfyller fyra av sex kriterier för inskrivning i mobila stödet.
 • Inom LSS är det vanligt att även psykiatrin, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vuxenhabiliteringen och skolan behöver delta.
 • Kallelse till SIP görs i första hand av den verksamhet som uppmärksammar behovet.

Vård- och omsorgsboende

 • Nyinflyttade kunder/patienter prioriteras.
 • I samband med råd och stöd har läkaren och sjuksköterskan en dialog om behov av SIP.
 • Kallelse till en SIP skickas ut inom 1-2 veckor efter deras dialog.
 • Kallelse till SIP görs i första hand av sjuksköterskan på vård- och omsorgsboende om man inte kommer överens om annat.
 • SIP för övriga kunder/patienter på vård- och omsorgsboende sker utifrån kundens/patientens behov av en samordnad planering av sina insatser.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.