Meny

Läkarmedverkan

Rutin för läkarmedverkan.

Kommunerna i Skåne och Region Skåne har som sjukvårdshuvudmän ett gemensamt ansvar att tillgodose medborgarnas behov av vård och omsorg. För att underlätta samarbetet finns avtal och överenskommelser mellan kommunerna och Region Skåne.

Övergripande avtal finns mellan kommunen och vårdcentralerna.

Överenskommelser finns sedan mellan de geografiska områdena och vårdcentralerna kring läkarmedverkan. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.