SIP

Skåneövergripande rutin för samordnad individuell plan, SIP.

Kommunen ska använda den Skåneövergripande rutinen för SIP. Rutinen hittar du via länken nedan. Där finns också checklistan för SIP samt patientinformation om SIP.                                                           

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.