Meny

Projektsida Lifecare HSL

I början av 2023 inför vi ett nytt journalsystem. Här kan du följa projektet och hitta svar på frågor. Sidan är under uppbyggnad.

Varför byter vi journalsystem?

Vi behöver ha ett journalsystem som är anpassat efter Nationell informationsstruktur (ett ramverk för strukturerad dokumentation inom vård och omsorg). Det måste även kunna leverera information till Nationell patientöversikt och behöver också kunna byggas ut. Vårt nuvarande system Procapita är föråldrat och kan inte leva upp till dessa krav.

Vem berörs av bytet?

Införandet av det nya journalsystemet berör alla som arbetar med journaler.

Projektorganisation – vem gör vad i projektet?

Ansvariga för införandet är styr-, projekt- och dokumentationsgrupperna. 

Styrgruppen har en exekutiv funktion, medan projektgruppen har överblicken över införandet.

Dokumentationsgruppen med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) arbetar med utformning av rutiner, uppdatering av HSL-vägledning, framtagande av frastexter, utformning av kollegial utbildning, med mera.

Vad kan du göra?

Det första du behöver göra är att rensa journaler, vilket behöver vara klart till införandet.

Du rekommenderas också att redan nu sätta dig in i vad klassificeringssystemen ICF och KVÅ innebär, samt börja titta på det nya systemet Lifecare HSL. Enklast gör du detta genom att gå de digitala utbildningar som finns i ämnet i utbildningsportalen.

ICF är en förkortning för internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. KVÅ står för klassifikation av vårdåtgärder.

Utbildningar

Följande obligatoriska utbildningar hittar du i utbildningsportalen på intranätet. Du behöver ha gått klart dessa i början av november så att du är redo inför införandet.

ICF och KVÅ inom kommunal hälso- och sjukvård (Tidsåtgång: ca 60 min)
Webbutbildningen innehåller följande delar:
1. ICF- Innehåller information om klassifikationen ICF och hur den används.
2. KVÅ - Innehåller information om klassifikationen KVÅ och hur den används.
3. Hur kompletterar ICF och KVÅ varandra?
4. Avslutning – en sammanfattning av utbildningens innehåll.

Lifecare HSL
Webbutbildningen innehåller följande delar:
1. Lifecare HSL del 1 (Tidsåtgång: ca 55 min)
Du lära dig att från en vårdbegäran, starta en vårdprocess, utföra och följa upp planer för utredning och behandling.

2. Lifecare HSL del 2 (Tidsåtgång: ca 40 min)
Du får lära dig mer om hur du utför olika arbetsmoment i Lifecare HSL i ett Visa mig avsnitt och ett Låt mig försöka avsnitt.

3. Lifecare HSL uppdrag (Tidsåtgång: ca 3 min).
Denna del visar hur det ser ut i Lifecare utförare när vi skickar ett HSL uppdrag och är främst riktad till omvårdnadspersonal men det kan vara bra för er att veta hur det ser ut för dem.

Samtliga utbildningar går att avbryta och återuppta vid ett senare tillfälle. Det går även att gå utbildningarna igen, om man behöver friska upp minnet.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.