Meny

Perifer venkateter, PVK

Hantering av perifer venkateter.

Perifer venkateter, PVK

Tidigare har Region Skånes riktlinje rekommenderat byte av perifer venkateter (pvk) vid klinisk indikation. Detta i enlighet med Vårdhandboken.

Nu gäller följande

 • Ligga inne i blodbanan kortast möjliga tid och ska avlägsnas eller bytas regelbundet, men senast efter 72 timmar.
 • Observera att insticksstället ska inspekteras minst var 8:e timme, för att upptäcka tecken på komplikationer. Om omständigheterna kräver det ska inspektion ske oftare än var 8:e timme.

Avlägsna pvk omedelbart

 • om patienten inte längre har behov av den
 • vid kateterdysfunktion
 • vid tecken på lokal infektion, tromboflebit eller extravasal injektion/infusion eller vid andra
  tecken på komplikationer tex tryckskada
 • oklara infektionssymptom utan säker förklaring, ex feber, frossa, påverkat allmäntillstånd
  eller chock
 • om patienten har smärta av pvk.

reg-riktlinje-perifer-venkateter.pdf (skane.se)

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.