Patientnämnden

Patientnämnden Skånes uppdrag och kontaktuppgifter.

I Patientnämnden Skånes uppdrag ingår att ta emot synpunkter på vården och ge allmän information om hälso- och sjukvården i offentligt finansierad hälso- och sjukvård, tandvård och kommunal vård.

  • Patientnämndens uppgift är att stödja, ge råd, ta emot synpunkter, klagomål och ge information om dina rättigheter i vården.
  • Patientnämnden är en länk mellan patienten och vården.
  • Patientnämnden har inga disciplinära befogenheter och gör inga medicinska bedömningar.
  • Patientnämnden lämnar dina synpunkter vidare till verksamhetsansvariga så att synpunkterna kan användas i arbetet för ökad kvalité och säkrare vård.
  • Patientnämnden har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Du kan nå Patientnämnden på telefon: 0770-11 00 10

eller med brev till:

Patientnämndens kansli 291 89 Kristianstad

Vill du veta mer gå in på:
www.skane.se/patientnamnden
eller http://www.1177.se

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.