Meny

Rosslingar

Information och rosslingar

Förekommer några timmar upp till några dagar innan patienten dör.

Orsaker

 • Lungornas funktion avtar.
 • Svårare att dra djupa andetag.
 • Försvagad andningsmuskulatur.
 • Slem som bildas i luftvägarna som personen inte orkar hosta upp.

Åtgärder

 • Lägesändringar (kan stimulera hostreflexen).
 • Avbryt eller minska i.v. tillförsel.
 • Information och stöd till närstående.
 • Sugning retar luftrören och stimulerar till mer salivproduktion.
 • Behandling med antikolinergika tex robinul (obs, detta ger uttalad muntorrhet).
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.