Meny

Oro och ångest

Innehållet är flyttat till Kvalitetsledningssystemet

Symtom kan vara rädsla, oro, spändhet, nedstämdhet, gråtattacker, ältande tankar, grubblerier, hjärtklappning, hyperventilering, motorisk rastlöshet, sömnstörningar.

Orsak

  • Känslor av förtvivlan och oro är normala delar av kris och sorgereaktioner och en naturlig reaktion när man förlorar kontrollen och sjukdomen hotar livet och integriteten.
  • Ibland kan dock känslorna ta över under en längre tid och orsaka ett så betydande lidande eller en funktionsnedsättning av den grad att man kan diagnostisera en ångestsjukdom.
  • Kan även bero på underbehandling av symtom som smärta eller andnöd, oro för närstående eller på grund av isolering.

Åtgärder

  • Ångest och oro kan lindras av ett gott bemötande eller olika former av stödjande insatser såsom samtal om tex hur man vill ha sin begravning eller oron för efterlevande.
  • Ett aktivt lyssnande med raka, klara besked om situationen kan vara en bra strategi men det finns dock de personer som inte önskar klara besked utan blir mer oroliga av påtvingad information. Därför är det viktigt att undersöka hur mycket den sjuka vill veta.
  • Andra åtgärder kan vara avspänning, andningsövningar, taktil massage, basal kroppskännedom. Farmakologiskt kan sedativa ges till natten, dagtid bensodiazepiner per oralt, midazolam sc injektion samt enstaka doser av diazepam vid svår ångest, även mirtazapin kan ges som ökar aptiten och ger trötthet, ges på kvällen för bättre sömn, och har ibland effekt mot illamående.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.