Meny

Illamående och kräkningar

Innehållet är flyttat till Kvalitetsledningssystemet

Illamående och kräkningar är vanligt hos patienter vid långt framskriden sjukdom och hos patienter i livets slutskede. Symtomen påverkar i hög grad patientens livskvalitet och behöver utöver omvårdnadsåtgärder många gånger också behandlas med läkemedel.

Några orsaker till illamående/kräkningar

 • Toxiner relaterat till cytostatika, bakterier och opioider.
 • Metabola produkter vid uremi och hyperkalcemi.
 • Rörelseutlöst illamående relaterat till sensoriska celler i innerörat.
 • Smärta, oro och ångest.
 • Direkt eller indirekt påverkan av tumör i mag- tarmkanalen och hjärna.
 • Andra orsaker är långsam tömning av magsäcken efter måltid, förstoppning, förstorad lever, sår i magsäck/tolvfingertarm samt läkemedel.

Åtgärder

 • Utförlig anamnes, status och ofta laboratorieprover. Fråga specifikt efter illamående och kräkningar, dygnsvariation, relation till intag av mat och läkemedel och andra faktorer som patienten tror kan ha betydelse. 
 • Servera små matportioner av mat patienten föredrar.
 • Fet mat, proteinrik mat och mjölkprodukter kan bidra till illamående.
 • Akupunktur kan ha lindrande effekt.
 • Frisk luft i rummet.
 • Läkemedelsbehandling som metoklopramid, haloperidol, antihistaminer, antikolinergika, antidepressiva, kortikosteroider (läs närmare i nationella vårdprogrammet).

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.