Meny

Hud och hår

Innehållet är flyttat till Kvalitetsledningssystemet

God hudvård har betydelse för välbefinnandet och förebygger trycksår.

Orsaker

Riskfaktorer för att utveckla trycksår i livets slutskede är många:

  • nedsatt rörlighet och cirkulation,
  • malnutrition,
  • uttorkning,
  • inkontinens,
  • lågt blodvärde,
  • nedsatt kognition.

Åtgärder

  • Inspektera, rengör och vårda huden omsorgsfullt. Smörj dagligen torr hud med mjukgörande kräm, vilket även minskar obehag av klåda och risken för sår (dokumentera). Använd adekvata inkontinenshjälpmedel.
  • Avlasta utsatta kroppdelar och lägesändra patienten med regelbundenhet (alternera mellan höger och vänster sida i 30 grader vinkel). Undvik friktion och skjuv. Bästa möjliga livskvalitet är i fokus. Är lägesändringar mycket smärtsamma får individuella bedömningar göras gemensamt med patient och närstående. Olika madrasser är ett hjälpmedel men förebygger inte ensamt trycksår.
  • Målet i livets slutskede är inte sårläkning utan istället att lindra symtom som dålig lukt, smärta och sårsekretion. Val av förband får här betydelse, exempelvis undvika att förbandet fastnar i såret, bedövningsgel kan användas före omläggning av smärtande sår (morfin eller xylocain) och/eller ge systemisk smärtbehandling, dålig lukt kan mildras av medicinsk honung, kol- eller silverförband. Vid kraftig sekretion är det viktigt att skydda intakt hud med barriärkräm.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.