Meny

Generell symtomskattning

Innehållet är flyttat till Kvalitetsledningssystemet

Ett av dessa instrument är The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) innebär skattning av symptom på 9 parallella skalor från 0 till 10 (Bruera et al, 1991). Symtom som ingår i ESAS är;

  • Smärta.
  • Orkeslöshet.
  • Illamående
  • Nedstämdhet.
  • Oro/ångest
  • Sömnighet/dåsighet.
  • Dålig aptit
  • Välbefinnande
  • Andfåddhet

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.