Meny

Omvårdnadsprocess palliativ vård

Sjuksköterska ska utgå från omvårdnadsprocessen i sitt arbete med palliativa patienter. I samband med läkarens beslut om palliativ vård ska sjuksköterska upprätta Hälsoplan Palliativ vård.

Utifrån sin profession bedömer sjuksköterska patientens behov och planerar för åtgärder, genomför åtgärder och utvärdera resultat. Patienten och närstående ska ges möjlighet till delaktighet i planeringen. Varje problemområde, som t.ex. smärta eller ångest ska ge upphov till upprättande av delplan (bedömning och åtgärd) som ska ingå i hälsoplan Palliativ vård. Det ska alltid upprättas delplan på munhälsa.       

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.