Meny

Nutritionspumpar

Innehållet är flyttat till Kvalitetsledningssystemet

Nutritionspumpar

 

Reservlager av nutritionspump Compat Ella inom kommunal hemsjukvård

Kommunens lager för nutritionspumpar befinner sig på Stafvres korttidsboende, Lasarettsboulevarden 28, 291 33 kristianstad. Observera att reservpump endast ska användas när befintlig pump ej fungerar. Den ska inte användas till patient som ska påbörja enteral nutrition. Pump ska då förskrivas av Region Skåne enligt gällande rutin, Manual Sesam LMN – förskrivning av pump för enteral nutrition  

Praktisk instruktion och ansvar

Samma pump följer patienten i hela vårdkedjan och ansvaret för den följer det medicinska vårdansvaret. Om till exempel vårdansvaret gällande enteral nutrition övergår till hälsovalsenhet då övergår även ansvaret för pumpen dit. Pumpen är då redan registrerad på patienten så någon ytterligare registrering i Sesam LMN behöver inte göras när vårdansvaret flyttas.

Kommunen ansvarar för reservpumpar till dess att de förskrivs till patient. Ansvaret innebär att skapa en förskrivning i Sesam LMN när pump förskrivs och lämnas till patient (spårbarhet för medicintekniska produkter). I Kristianstads kommun är det sjuksköterska Asmira Midzic Midzic Asmira.Midzic@kristianstad.se som är kontaktperson för nutritionspumpar  och som ansvarar för förskrivning i Sesam LMN. Förskrivning sker enligt rutin framtagen av Region Skåne, Manual Sesam LMN – förskrivning av pump för enteral nutrition.  

Icke-fungerande pump ska returneras till Hjälpmedel Skånes huvudlager enligt gällande rutin, se nedan under rubrik Retur av pump. Reservpumpen som tas i bruk hos patienten registreras på patienten i Sesam LMN. Registreringen utförs av kontaktsjuksköterska för nutritionspumpar. Patienten behåller pumpen från reservlagret och en ny ersättande pump levereras från Hjälpmedel Skånes huvudlager till kommunens reservlager. Kontaktpersonen ansvarar för returen.


Automatisk lagerpåfyllnad

När en pump från enhetens lager förskrivs till patient eller skickas in för förebyggande underhåll sker en automatisk lagerpåfyllnad till enhetens lager. Hjälpmedel Skåne kommer då att skicka en ny pump till enhetens lager. På så sätt riskerar lagret av pumpar aldrig att ta slut på enheten. Den automatiska lagerpåfyllnaden genomförs varje arbetsdag (inte lördagar, söndagar eller helgdagar).


Kontaktperson för reservpumpslager

Befintlig kontaktperson inom kommunen nsvarar för reservpumpslagret. Kommun blir ersättningsskyldig för pump som försvinner.

Kontaktpersonen ansvarar för att de pumpar som finns på kommunens reservlager är:

  • kompletta
  • laddade
  • att det finns förteckning över serienummer
  • att de förvaras på ett säkert sätt
  • för att skicka pumpar till förebyggande underhåll
  • att icke fungerande pump returneras till Hjälpmedel Skånes huvudlager

Samtliga uppgifter enligt ovan finns samlade i en pärm som finns i lagerlokalen på Stafvre (använd blankett Förteckning över nutritionspumpar).

Hjälpmedel Skåne genomför regelbundna inventeringar av alla lager och kommunen är skyldig att rapportera in serienummer på de pumpar som finns på reservlager.


Retur av pump

Använd blankett Retur till huvudlager av pump för enteral nutrition via länk nedan.

Sesam LMN

Använd länk Sesam LMN för att komma till Instruktioner och manualer för beställningssystemen Sesam LMN och WebSesam.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.