Akutlyft

Rutin för användning av akutlyft.

Inledning

Ett behov av att använda en lyft kan uppstå akut. Finns arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut i tjänst ska de kontaktas i första hand. Är de inte anträffbara, exempelvis kvällar och helger, finns mobil hänglyft med en akutsele tillgänglig. Akutlyften ska vara av en modell som är möjlig att ta med sig i en vanlig personbil.

Exempel på händelser där behov av akutlyft kan uppstå:

 • en patient blir akut sämre och kan inte förflyttas manuellt
 • en patient hamnar på golvet och går inte att förflytta manuellt
 • en lyft går sönder och patienten kan därför inte förflyttas med ordinarie lyft

Ibland har  ansvarig sjukgymnast/fysioterapeut och/eller arbetsterapeut gjort bedömningen att patientens egen lyftsele går att använda ihop med en akutlyft. Detta ska stå på utprovningsprotokollet.

Har en akutlyft behövt användas ska sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut omedelbart kontaktas närmast följande vardag. De gör en bedömning av fortsatta åtgärder.

Användning av akutlyft

 • det ska alltid vara två omvårdnadspersonal vid användning av akutlyft, varav minst en ordinarie personal
 • instruktionerna på lyftutprovningsprotokollet som medföljer lyften ska följas noga
 • efter användning ska omvårdnadspersonalen ombesörja att selen tvättas, lyften spritas av och hjälpmedlen återlämnas. Har patienten en smitta ska rutin för smittade hjälpmedel följas.
 • alla eventuella kostnader som uppstår i samband med transport av akutlyft ska bekostas av ansvarig enhetschef. Personal på platsen där akutlyften förvaras ska kontaktas i förväg. Om transporten inte kan lösas på annat sätt kontaktas ett taxibolag.

Akutlyftarnas placering

Stöd- och serviceenhetens verksamheter vänder sig till det vård- och omsorgsboende som ligger närmast.

Centrala området

 • Allögården
 • Sommarro

Västra området

 • Almgården
 • Almhaga
 • Björklunden
 • Charlottesborgshemmet
 • Skogåsa
 • Särlagården

Östra området

 • Fjällbacka
 • Hjärtebacken
 • Möllebackshemmet
 • Tollaregården
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.