Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Akutlyft

Rutin för användning av akutlyft

Inledning

Ett behov av att använda en lyft kan uppstå akut. Finns arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut i tjänst ska de kontaktas i första hand. Är de inte anträffbara, exempelvis kvällar och helger, finns mobil hänglyft med en akutsele tillgänglig. Akutlyften ska vara av en modell som är möjlig att ta med sig i en vanlig personbil.

Exempel på händelser där behov av akutlyft kan uppstå:

 • en patient blir akut sämre och kan inte förflyttas manuellt
 • en patient hamnar på golvet och går inte att förflytta manuellt
 • en lyft går sönder och patienten kan därför inte förflyttas med ordinarie lyft

Ibland har  ansvarig sjukgymnast/fysioterapeut och/eller arbetsterapeut gjort bedömningen att patientens egen lyftsele går att använda ihop med en akutlyft. Detta ska stå på utprovningsprotokollet.

Har en akutlyft behövt användas ska sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut omedelbart kontaktas närmast följande vardag. De gör en bedömning av fortsatta åtgärder.

Användning av akutlyft

 • det ska alltid vara två omvårdnadspersonal vid användning av akutlyft, varav minst en ordinarie personal
 • instruktionerna på lyftutprovningsprotokollet som medföljer lyften ska följas noga
 • efter användning ska omvårdnadspersonalen ombesörja att selen tvättas, lyften spritas av och hjälpmedlen återlämnas. Har patienten en smitta ska rutin för smittade hjälpmedel följas.
 • alla eventuella kostnader som uppstår i samband med transport av akutlyft ska bekostas av ansvarig enhetschef. Personal på platsen där akutlyften förvaras ska kontaktas i förväg. Om transporten inte kan lösas på annat sätt kontaktas ett taxibolag.

Akutlyftarnas placering

Stöd- och serviceenhetens verksamheter vänder sig till det vård- och omsorgsboende som ligger närmast.

Centrala området

 • Allögården
 • Sommarro

Västra området

 • Almgården
 • Almhaga
 • Björklunden
 • Charlottesborgshemmet
 • Skogåsa
 • Särlagården

Östra området

 • Fjällbacka
 • Hjärtebacken
 • Möllebackshemmet
 • Tollaregården
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.