Skånelistan

Skånelistan baseras på slutsatser från Läkemedelsrådets terapigrupper. I bakgrundsmaterial till Skånelistan hittar du orsaker till att vissa läkemedel tagits bort från listan och behandlingsråd, varningar och doseringar.

Rekommenderade läkemedel från Läkemedelsrådet                

Skånelistan baseras på slutsatser från Läkemedelsrådets terapigrupper. Urvalskriterierna för rekommendationerna är i första hand medicinsk dokumentation och beprövad erfarenhet.

Lakemedel/skanelistan

Skånelista 2020 – nu som film

I början av mars fick Läkemedelsrådet och Område läkemedel ställa in både sin uppsökande verksamhet med producentneutral läkemedelsinformation och sin årliga mässa Läkemedel i Skåne på grund av pandemin.I syfte att komma ut med information trots inställda aktiviteter har det skapats filmer. Sammanfattningen i filmerna görs tillsammans av informationsapotekare och informationsläkare.   

I dessa filmer tas några av förändringarna och budskapen upp från Skånelistan och Bakgrundsboken 2020.

Filmer - kort-sammanfattning-av-budskap-fran-skanelista-2020

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.