Cytostatika

Rutin för cytostatikabehandling i hemmet och omhändertagande av avfall i hemmet/särskilda boende.

Vid peroral cytostatikabehandling i hemmet:

Behandling sker ofta i kurer om 14 dagar med en veckas uppehåll (cancer behandling för bröst och mag-tarm). Kurernas antal varierar. Under denna tid kan patienten beräknas vara kontaminerad hela tiden.

  • Använd handskar samt, vid uttag ur flerdosförpackning sked, vid iordningställandet
  • Tablett får inte delas, krossas eller blandas med vätska
  • Engångs plastförkläde och ärmskydd eller skyddsrock/engångs plastförkläde med lång ärm ska användas vid hantering av mixturer. Nedanstående gäller för både tablett och intravenösa behandlingsmetoder.

Riskbedömning

Cytostatika kan utsöndras flera dagar efter det att läkemedlet givits. Olika medel har olika utsöndringstider. Detta innebär att urin, avföring, kräkningar, blod och svett kan innehålla läkemedel i flera dagar.

Läkemedlets koncentration varierar och det är framförallt i urinen som innehåller större mängd cytostatika. För att praktiskt underlätta omhändertagandet, betraktas generellt att cytostatika utsöndras 7 dygn efter given cytostatikabehandling.

Vid kontakt med utsöndringar/kroppsvätskor ska alltid basala hygienrutiner tillämpas: Handhygien, handskar, och engångs plastförkläde samt tillägg av ärmskydd eller skyddsrock med mudd.

Om vårdtagarbunden skyddsrock med mudd används ska den bytas dagligen eller om den blir våt eller synligt förorenad.

Handhygien

Handtvätt med flytande tvål och vatten. Torka händerna torra. Därefter handdesinfektion. Handtvätt avlägsnar läkemedelsrester – handdesinfektion avlägsnar mikroorganismer.

Tvätt från vårdtagare med cytostatikabehandling

Klassificeras som risktvätt om tvätt förorenats av större mängd utsöndring inom 7 dygn efter cytostatika givits (t ex kräkning i säng). Tvättas omedelbart i tvättmaskin. Om detta inte går ska det förslutas i plastpåse fram tills tvätt kan ske. Tvättas på vanligt sätt.

Vid bäddning och omhändertagande av sängkläder ska arbete ske på sådant sätt att sängkläder inte skakas och "uppvirvling" sker.

Utsöndring

Vid illamående används "kräkpåse".

Utsöndringar från kräkpåse, blöja, tömd urinpåse etc. läggs i plastpåsar som knyts ihop och läggs därefter i hushållsavfall.

Lock ska alltid användas till bäcken eller urinflaska.

Häll ut i toalettstol och fäll ned locket vid spolning för att undvika stänk.

Bäcken och urinflaska bör rengöras och desinfekteras i spol– och diskdesinfektor alternativt manuell desinfektering.

Spill av kroppsvätskor på ytor och föremål

Torka genast upp ev. spill och rengör ytan noga. Torka utifrån och in för att minska ytan som kontamineras. Använd engångsmaterial att torka upp med. Använt engångsmaterial läggs i plastpåse som försluts, läggs därefter i hushållsavfall.

Punktdesinfektion ska göras efter rengöring.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.