Meny

Infusion vid vinterkräksjuka

Vid misstanke om vinterkräksjuka kan möjlighet till medicinsk behandling i hemmet med infusion av vätskeersättning övervägas. Insatsen kan utföras efter bedömning att det är säkert för patienten.

 Infusion i hemmet i samband med vinterkräksjuka

Vid misstanke om vinterkräksjuka kan möjlighet till medicinsk behandling i hemmet övervägas för patienter som är inskrivna i hemsjukvården sedan tidigare,  bor i kommunens Vård- och omsorgsboende eller boende enligt LSS. Behandling gäller vätskeersättning i infusion form. Denna hantering minskar smittorisk och skonar de äldre mot miljöombyte och kan därmed bidra till att påskynda tillfrisknande. Ofta räcker det med en kort intensiv behandling för att undvika sjukhusvistelse.

Förutsättningar och krav

 1. Läkare i primärvården/mobilt vårdteam har kontaktats och efter hembesök fattat beslut om intravenös vätskebehandling.
 2. Läkare i primärvården har det medicinska ansvaret (gäller både ordination och uppföljning).
 3. Insatsen ges efter att den omvårdnadsansvarig sjuksköterska, OAS tillsammans med läkare har utfört riskbedömning om insatsen kan utföras på ett patientsäkert sätt (t.ex. utifrån patientens allmänna tillstånd, behov och möjlighet till att insatsen bevakas av personal, personalens kompetens för bevakning av insatsen mm.)
 4. Insatsen utförs på dagtid.
 5. Dokumentation sker på sedvanligt sätt. 

Praktisk hantering

 1. Primärvården kontaktas enligt rutin.
 2. Den ordinerade infusionsvätskan och tillhörande material hämtas från basförråden (Rehydrex med glucos alternativt Ringer-Acetat 500ml eller 1000ml).
 3. Tillförsel och uttag av infusionsvätska inklusive tillhörande material ska dokumenteras på särskild blankett (se sep. blankett Tillförsel/uttag infusionsvätska).
 4. Listan förvaras i pärm Infusionsvätska tillförande material vinterkräksjuka som ska upprättas för varje basförråd.  
 5. Signaturförtydligande fylls i av varje sjuksköterska som tillför eller tar ut vätskan ur basförrådet.
 6. Regionens offentliga primärvård säkerställer att det finns infusionsvätska inklusive tillhörande material för avhämtning till basförråden.

Kontaktpersoner:

för Region Skåne:

Peter Tenghamn VC Östermalm peter.tenghamn@skane.se
Hidajeta Jusopovic VC Åhus hidajeta.jusopovic@skane.se
Mariette Andersson VC Vä och VC Vilan mariette.andersson@skane.se
Marie Juhlin VC Tollarp  marie.juhlin@skane.se
Linda Björklund VC Näsby linda.bjorklund@skane.se
Anna Öhgren VC Degeberga anna.ohgren@skane.se

 för kommunen (ansvariga för basförråden):
Almgården: ssk Desirée Nilsson desiree.nilsson2@kristianstad.se och
                      ssk Franse Ekman France.Grahn-Ekman@kristianstad.se

Allögården: ssk Gunnel Bergvall Gunnel.Bergvall@kristianstad.se och                     
                      ssk Britt Persson Britt.Persson@kristianstad.se

Korttidsenheten Stafvre: ssk Per Nilsson  Per.U.Nilsson@kristianstad.se  

Möllebackshemmet: ssk Pia Rask pia.rask@kristianstad.se och
                     ssk Maria Norberg maria.norberg@kristianstad.se

 

Kommunen använder sina egna droppställningar utifrån ansvarsområde. Dessa finns att hämta i basförråden.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.