Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Rutin för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

MAS och MAR ansvarar för att det finns sådana rutiner i kommunen att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det enligt 24§ HSL.

 

Kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Omvårdnadspersonal ansvarar för att kontakta legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal:

 • vid akuta sjukdomstillstånd och förändringar.

 • då patientens hälsotillstånd förändras eller om den boende själv önskar kontakt. 

 • då det finns oklarheter vid behandling, medicinering, träningar, provtagningar etc.

 • vid tillbud och avvikelser i vården.

   

Kontakt med läkare

Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för:

 • bedömning och för att kontakt tas med ansvarig läkare eller jourläkare vid behov.

 • att inför akuta kontakter med läkare ha genomfört en första undersökning och bedömning av patienten genom att använda beslutsstödet (sjuksköterskor) för att avgöra vilken vårdnivå som behövs.

 • fortsatt handläggning av läkarkontakt och ansvarar för att läkarens ordinationer fullföljs och efterlevs.

Om patientens tillstånd är AKUT ex. svår andnöd, medvetslöshet  ring Ambulans direkt, tel 112!

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.