Kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Rutin för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

MAS och MAR ansvarar för att det finns sådana rutiner i kommunen att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det enligt 24§ HSL.

 

Kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Omvårdnadspersonal ansvarar för att kontakta legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal:

 • vid akuta sjukdomstillstånd och förändringar.

 • då patientens hälsotillstånd förändras eller om den boende själv önskar kontakt. 

 • då det finns oklarheter vid behandling, medicinering, träningar, provtagningar etc.

 • vid tillbud och avvikelser i vården.

   

Kontakt med läkare

Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för:

 • bedömning och för att kontakt tas med ansvarig läkare eller jourläkare vid behov.

 • att inför akuta kontakter med läkare ha genomfört en första undersökning och bedömning av patienten genom att använda beslutsstödet (sjuksköterskor) för att avgöra vilken vårdnivå som behövs.

 • fortsatt handläggning av läkarkontakt och ansvarar för att läkarens ordinationer fullföljs och efterlevs.

Om patientens tillstånd är AKUT ex. svår andnöd, medvetslöshet  ring Ambulans direkt, tel 112!

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.