Meny

Hälso- och sjukvårdsprocess

Att söka och få vård och omsorg från kommunal hälso- och sjukvård beskrivs i en övergripande hälso- och sjukvårdsprocess.

Att söka och få vård och omsorg från kommunal hemsjukvård är en process som kan sammanfattas i följande steg:                           

  • Begäran om vård och omsorg lämnas
  • Begäran bedöms                                                   
  • Beslut om aktiviteter, dessa genomförs och utvärderas                                                                
  • Åtagande avslutas.

Mer detaljerad beskrivning av process hälso- och sjukvård hittar du i dokumentet nedan. Nedan kan du även läsa om Omvårdnadsprocess som är väletablerad processmodell som används av sjuksköterskor för vägledning vid planering och genomförande av omvårdnad (problemlösningsmodell).

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.