Hjälpmedel vid diabetes

Rutin för hjälpmedel vid blodsockerkontroller och insulingivning

Lancetter till blodsockerkontroll

Vid blodsockerkontroller ska engångslancetter med återfjädrande spets användas, t.ex. Haemolance Plus eller Medlance K. Dessa ska förskrivas personligt.

Apotekets sortimentslistor

 

Kanyler till insulinpenna

Kanyler storlek 4-6 millimeter ska användas, ska förskrivas personligt och finnas hemma hos patienten.

Säkerhetspennkanyl till insulinpenna ska användas till alla patienter med blodsmitta/ESBL

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.