Hjälpmedel vid diabetes

Rutin för hjälpmedel vid blodsockerkontroller och insulingivning.

ancetter till blodsockerkontroll

Vid blodsockerkontroller ska engångslancetter med återfjädrande spets användas, t.ex. Haemolance Plus eller Medlance K. Dessa ska förskrivas personligt.

Apotekets sortimentslistor

 

Säkerhetspennkanyler till insulinpenna

Säkerhetskanyl till insulinpenna ska användas till alla patienter. Beställs ur upphandlat sortiment och bekostas av hemtjänst- eller boendeenheten. Se anvisningar under dokument nedan!

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.