Kvalitetskontroll av blodsockermätare

Rutin för Intern/Extern kontroll av blodsockermätare.

Kontrolltest för att säkerställa att handhavandet av mätaren och teststickorna fungerar som de ska.

Intern kontroll

 • Utförs av användaren en gång/veckan med kontrollösning Bayer Contour Next normal. Denna beställs genom OneMed art.nr: 410006
 • Dokumentera värdet på blanketten kvalitetskontroll av blodsockermätare Contour XT
 • Listan ska förvaras i anslutning till respektive blodsockermätare
 • Listorna överlämnas till sjuksköterskan vid den externa kontrollen

 

Material att använda vid kontrollen

 • Ett rent icke absorberande material till exempel underlägg för provtagning, plastmugg, baksida av etikett. Kontrollösning Bayer Contour Next, normal.

 

Praktisk utförande av Intern kontroll

 • Rena torra händer
 • Ta fram kontrollösningen och mätarna, sätt i testicka
 • Blanda kontrollösningen genom att vända flaskan 10ggr, rulla 10ggr och vända 10ggr till
 • Applicera en droppe på rent icke absorberande underlag
 • Tag testet. Endast 1-4 mätare per droppe
 • Jämför resultatet med det "Normala kontrollintervallet" som finns angivet på burken med teststickor
 • Skriv resultatet på blanketten ”kvalitetskontroll av blodsockermätare Contour XT” vid rätt serienummer och vecka
 • Observera så att kontrollösningens och teststickornas lotnr stämmer

 

Felsökning vid kvalitetskontroll av blodsockermätare med kontrollösning

Om ni får ett värde som ligger utanför referensvärdet som är angivet på burken med blodsockerstickor, gör enligt följande.

 • Kontrollera utgångsdatum på burken med teststickor
 • Kontrollera utgångsdatum på kontrollösningen och att den inte har varit öppnad längre än 6 månader
 • Tag ytterligare 2 värden med stickor från samma burk och samma kontrollösning
 • Om du fortfarande får värden utanför referensvärdet använd en ny burk med stickor
 • Har du fortfarande felvärde tag kontakt med diabetessjuksköterska i respektive område
 • Att flytta stickor mellan olika burkar ska inte göras på grund av att olika felkällor har framkommit
 • Om den interna kontrollen inte är godkänd får mätaren inte användas för patientprover

 

Extern kontroll

 • Utförs en gång/kvartal (feb-maj-aug-nov) av Omsorgsförvaltningens diabetessjuksköterskor/sjuksköterskor i samarbete med Klinisk Kemi, CSK. Den som utför extern kontroll måste genomgå praktisk instruktion.
 • Diabetessjuksköterskan/sjuksköterskan tar kontakt med respektive enhet inför kvalitetskontrollen
 • Blodsockermätare med tillhörande listor insamlas av sjuksköterska/distriktsjuksköterska vid respektive enhet inför den externa kontrollen
 • Klinisk Kemi redovisar resultatet av blodsockermätarnas funktionsduglighet och tillförlitlighet till respektive kontrollant
 • Diabetessjuksköterskan/sjuksköterskan tar kontakt med respektive enhet vid avvikande resultat
 • De mätare som inte har blivit externt kontrollerade får ej användas förrän efter nästa externa kontroll

 

Material att använda vid kontrollen

 • Ett rent icke absorberande material till exempel underlägg för provtagning, plastmugg, baksida av etikett. Ny burk teststickor. Pipetter som tillhandahålls av klinisk kemi. Kylväska för transport.

 

Praktisk utförande av Extern kontroll

 • Ansvariga hämtar särskild kontrollösning på Klinisk kemi på angivna datum
 • Kontrollerna utförs inom de dagar som anges på listan som medföljer lösningen
 • Ta fram en behållare med rumsvarm kontrollösning och vänd 20 ggr
 • Tag max 4 mätare, sätt i teststicka
 • Tag medföljande pipett och applicera 4 stycken droppar på rent underlag
 • Tag testet. Endast en mätare till en droppe
 • Skriv resultatet på listan vid rätt serienummer

 

Ansvariga för den externa kontrollen

 • Västra området: France Grahn Ekman, Susanne Dahlman
 • Östra området: Annica Werud, Carina Brorsson
 • Centrala området: Maria Björck

 

Kontaktperson med Klinisk Kemi:
France Grahn Ekman, Västra området

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.