Blodsockermätare

Rutin för blodsockermätare.

Vid blodsockermätning ska endast blodsockermätaren Bayer Contour XT användas med tillhörande teststickor Contour Next. Denna mätare används för att övervaka blodsockervärde på en person med känd diabetes.

Mätaren och burken med teststickor ska följas åt och inte förvaras i patientens hem, undantag patient med blodsmitta

Mätarna kvalitetskontrolleras enligt särskild rutin. Ingen kodning behövs.

Produkterna ger rätt resultat vid temperaturer mellan 5 och 45 grader. Om mätarna utsätts för kyla eller värme, till exempel vid förvaring i bil, kan inte blodsockermätning utföras. Mätaren måste först temperaturutjämnats ca 20 minuter.

Kontrollera teststickornas utgångsdatum. Förvara alltid teststickorna i sin originalförpackning, får aldrig flyttas mellan olika burkar. 

Viktigt att vara ren och torr om händer/handskar när stickan plockas ut ur burken. Stäng burken noga omedelbart efter att du har tagit ut en teststicka, dessa är känsliga för fukt och ljus.

Batterier till mätarna

Skicka ett mail till Ann Rehn på Bayer och ange antal batterier du behöver samt adress så skickas de kostnadsfritt.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.