Blodsockerkontroll

Rutin för blodsockerkontroll.

Målsättning/Målvärde

Patientens fysiska och psykiska funktionsnivå avgör blodsockermätningens omfattning. Varje glukosmätning ska ha ett syfte och bör utgå ifrån en frågeställning. Behandling, individuell målsättning och risk för hypo- och hyperglykemi avgör antalet blodsockerkontroller. Det finns inga självklara målvärden för äldre med diabetes. Nedan finns två olika blanketter att använda beroende på hur ordinationen på provtagningen av blodsockret ser ut.

Blodsockret bör ligga <15mmol/L hos alla äldre för att undvika symtom, men bäst <10 mmol/L före måltid och <13 mmol/L efter måltid. Tillfälligt höga värden <25mmol/L utan symtom behöver oftast ingen akut åtgärd vid typ- 2 diabetes. Riktlinjer för HbA1C är 60-70 mmol/mol.

Omvårdnadsplan bör upprättas i samråd med ansvarig läkare. Upprätta en individuell målsättning för acceptabla blodsockervärden och kontrollintervall.

  • Hyperglykemi har negativ inverkan på kognition, ADL-funktion, vitalitet, initiativförmåga och kan leda till en begränsande trötthet, initiativlöshet och inaktivitet. Sårläkning försämras och infektionskänsligheten ökar. Vid ständigt höga blodsockervärden kan en person med diabetes hamna i ett katabolt tillstånd (kroppen bryter ner sig själv). Blodsocker redan vid 10-20mmol/L och påverkad patient är en akut situation. Observera att hos patienter med typ1(även vid typ- 2!!) kan det finnas en risk att utveckla ketoacidos.
  •  Hypoglykemier ökar risken för falltrauma, kan ge kognitiva störningar, konfusion och bidrar sannolikt till en ökad hjärt-kärl- mortalitet. Symptomen är dessutom svåra att tolka hos många äldre multisjuka. Det bör också uppmärksammas att äldre som tacklar av, äter sämre och går ned i vikt har ökad risk att utveckla hypoglykemi – justera behandlingen.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.