Delegeringsutbildning

Rutin för utbildning som krävs inför läkemedels- och insulindelegering

Praktisk erfarenhet före utbildningarna

En veckas praktiskt vård- och omsorgsarbete i verksamheten företrädesvis före utbildningsstarten.

Inför nydelegering i insulingivning krävs först två månaders godkänd erfarenhet av läkemedelsdelegering.

Grundutbildning för nydelegering i läkemedel respektive insulin

Del 1: Lärarledd 3 timmarsutbildning.
Görs hos utbildningsteamet. Anmälan sker via Of Course (ej under sommaren). Grundmaterialet för respektive utbildning ska skrivas ut av enhetschefen och läsas igenom inför del 1 tillfället.

Del 2: Demenscentrums webbutbildning inklusive test.
Görs via Demensförbundets webbtest som personalen kan göra på sin arbetsplats, även LOV företagen.  Diplomet och resultatet på testet uppvisas tillsammans med legitimation inför den praktiska genomgången.

Del 3: Praktisk genomgång av ansvarig sjuksköterska i verksamheten. Tid och plats för den praktiska genomgången bokas hos sjuksköterskan och kan förväntas genomföras inom 7 arbetsdagar. LOV företagen har utsedda sjuksköterskor för praktisk genomgång och delegering.
 

Den årliga uppföljningsutbildningen

En delegering gäller högst ett år. I god tid innan delegeringens giltighetstid upphör, ansvarar den enskilde själv för att gå:

Del 2:  Demenscentrums webbutbildning inklusive test.
Görs via Demensförbundets webbtest (se instruktion nedan) som personalen kan göra på sin arbetsplats, även LOV företagen.  Diplomet och resultatet på testet skrivs ut och uppvisas tillsammans med legitimation inför den praktiska genomgången.

Del 3: Praktisk genomgång av ansvarig sjuksköterska i verksamheten.Tid och plats för den praktiska genomgången bokas hos sjuksköterskan och kan förväntas genomföras inom 7 arbetsdagar. LOV företagen har utsedda sjuksköterskor för praktisk genomgång och delegering.

När man inte klarar godkänt på den årliga webbtestet

Den som inte klarar den årliga webbtesten, ska informera delegerande sjuksköterska och enhetschef om detta snarast.
Den enskilde ansvarar för att anmäla sig till del 1 i grundutbildningen som sedan följs av del 2 i form av webbkursen med test.
Klarar man inte testen efter detta ska sjuksköterskan bedöma om personen är lämplig för delegering i dialog med enhetschefen.

Webbutbildningens genomförande

Inloggning görs på Demensförbundets hemsida. Samma förfarande som gäller vid webbutbildningen Demens ABC. Enhetscheferna får lotsa sin personal på arbetsplatsen eller utse en ansvarig för detta. Enhetschefen ansvarar också för att personalen får den tid och plats som behövs för att uppföljningsutbildningen ska kunna göra i lugn och ro, utan avbrott. Det ska också finnas möjlighet att skriva ut Diplomet och resultatet från testet.

Praktisk genomgång

Sjuksköterskan ska följa den instruktion som finns under Delegeringsrutinen.
Sjuksköterskan ska själv genomföra Webb-utbildningen.
Praktisk genomgång genomförs i första hand hemma hos kund. Det kan finnas behov av andra lösningar.

Utbildare i del 1

Elisabeth Karlsson, Malin Olofsson Bertilsson, Katarina Radocaj Jönsson, Maria Björck och Dana Lindh

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.