Tandvård

(200520) Utifrån rådande situation kopplat till covid-19 har Region Skåne tagit fram information och rekommendationer gällande tandvård för personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för.

Tandvård (200501)

Rekommendationer gällande tandvård för personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för (Region Skåne)

Dokumentet innehåller information om:

 • Uppsökande verksamhet
 • Akut tandvård och tandvård som inte kan vänta
 • Digitala munvårdsutbildningar
 • Råd för daglig munvård
 • Kontaktinformation till tandvården
 • Tandvård till patienter som har konstaterad covid-19 eller är i karantän
 • Länk till information på 1177
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.