Sjukresa/serviceresa

Den 3 april togs ett nytt beslut om att tillfälligt frångå regelverket i frågan om vem som har rätt att skapa ett sjukintyg. Från 1 oktober gäller uppdaterade rutiner som ger kommunens legitimerade fortsatt mandat att boka sjuk-, eller serviceresa och som även beskriver regler för ensamresor.

Enligt befintligt regelverk är det enbart legitimerad personal från regionalt finansierad hälso- och sjukvård som har rätt att utfärda intyg som ger rätt till sjukresa.

Ny tillfällig regel om intyg för sjukresa som trädde i kraft från 3/4-20 ersätts nu med uppdaterade rutiner (1/10).

Nya regler för sjukresor – digital kurs guidar

Den 1 oktober förändras reglerna för sjukresor. Det gäller bland annat vem som kan skapa ett sjukreseintyg, var resenären får resa och inom vilken tid resenären ska vara redo för avresa.

Reglerna ändras efter ett beslut i Regionfullmäktige i våras. Syftet med förändringarna är att öka kvalitén på servicen genom förtydligande i regelverket.

Så bokar du sjukresor

OBS!

 • Legitimerad vårdpersonal gör bedömningen om patientens hälsotillstånd berättigar till sjukresa med serviceresefordon eller om patienten ska hänvisas till kollektivtrafiken.
 • Att skapa intyg och boka sjukresa kan därefter delegeras till andra yrkeskategorier.

Skånetrafikens serviceresor tagit fram utbildningsmaterial för att underlätta och hjälpa dig som bokar sjukresor:

Utbildningsportalenskane.Lär dig mer om regler för sjukresor

Viktiga förändringar

 • Hämtningstiden. En av de viktigaste förändringarna är hämtningstiden. Resenärerna ska vara beredda att resa från 5 minuter innan avtalad tid, fram till 15 minuter efter avtalad tid (läs mer under punkt 4.6. i regelverket).
 • Godkänd adress. Sjukresa ges till eller från folkbokföringsadress i Skåne. Om ett sjukreseintyg styrker att resenären inte kan vistas i sin bostad eller av medicinska skäl inte kan ta sig dit medges resa till annan adress. Detsamma gäller vid dialysbehandling. Resa till annan adress medges enbart om den är kortare än till folkbokföringsadressen. Övriga vistelseadresser medges inte (punkt 5.1.).
 • Skapa intyg för sjukresa. Legitimerad personal från offentligt finansierad hälso- och sjukvård inom Region Skåne och Skånes kommuner beslutar om sjukresa ska genomföras (punkt 5.2.1.).
 • Resor som inte omfattas. Resor till kommunala korttidsboenden utanför den kommun där resenären är folkbokförd räknas inte som sjukresa (punkt 5.1.).
 • Sjukresor utanför Skåne. Resor till vård utanför Skåne ska ske med buss, tåg, flyg eller serviceresefordon. Resor med egen bil ersätts enbart i särskilda fall och om ansökan godkänts av Skånetrafiken i förväg (punkt 5.3.2.).

Läs hela regelverket här

 OBSERVERA!

 • Alla sjukresor bokas som ensamresor till 31 december 2020.
 • Alla färdtjänstresor där kunden är 70 år eller äldre ska bokas som ensamresor.
 • Planerade/fasta färdtjänstresor ska optimeras i samordning, men fasta resor som går till sjukvården som exempelvis dialys eller cytostatikabehandlingar är sjukresor och bokas som ensamresor.
 • Övriga färdtjänstresor erbjuds ensamåkning vid de tillfällen tillgång av fordon finns och så långt det är möjligt.
 • Resor som bokas på tjänstekort bokas som ensamresa om sjukvårdspersonalen inte gör en annan bedömning.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.