Skyddsutrustning

(200610) Sjuksköterskan avgör vilken utrustning som ska användas.

Personal inom hemtjänst och personliga assistenter hos kunder som inte har kommunal hälso- och sjukvård (200501)

Om du besöker en kund som uppvisar influensaliknande symtom ska du kontakta kommunens sjuksköterska för vägledning kring om du behöver använda skyddsutrustning och i så fall vilken. Detta är viktigt både för att se till att du är rätt skyddad och att din enhet får leveranser av rätt material, men också för att vi ska undvika överanvändning av skyddsutrustning. Att sjuksköterskan vägleder kring skyddsutrustning är dock inte samma sak som att bedöma patientens status.

Personal på vård- och omsorgsboenden och boenden inom funktionsstöd (200616)

Rutin för Omsorgsförvaltningen - Akutlager

För information kring rekommendationer vid brist på utrustning för basala hygienrutiner och prsonlig skyddsutrustning se länk nedan. Rutinen är uppdaterad 16/6

vardriktlinjer/vardhygien/nytt-coronavirus-2019

Hur du använder skyddsutrustning (200501)

  • Klä av och på dig skyddsutrustningen i patientens rum/lägenhet.
  • Tillämpa basala hygienrutiner vid patientnära vård- och omsorgsmoment.
  • Använd stänkskydd vid arbetsmoment där du befinner dig rakt framför patienten inom host- och nysavstånd. Stänkskydd innebär visir och munskydd klass II eller skyddsglasögon och munskydd klass IIR. Vid åtgärder som kan medföra aerosolbildning (till exempel sugning av luftvägar och tracheostomivård) används andningsskydd FFP2 eller FFP3 i kombination med visir/skyddsglasögon. Vid sådana arbetsmoment kan användning av långärmat plastförkläde övervägas.

Obs! Just nu råder det brist på munskydd klass II och klass IIR. Under rådande situation och i väntan på leverans av munskydd kan andningsskydd FFP2 och FFP3 användas i stället för munskydd.

Basala hygienrutiner och användande av munskydd klass 2 

Covid-19 smittspridning och skyddsutrustning (Film från Region Skåne)

Långärmade plastförkläde (200501)

Observera att långärmade plastförkläden bara ska användas vid mycket förorenat arbete eller risk för stora mängder av kroppsvätskor. I denna hantering följer vi rutiner från Smittskydd på Region Skåne. Detta innebär att vi ska bortse från de instruktioner om långärmade förkläden som ges i utbildningsfilmen från Karolinska institutet. Dessa gäller sjukhuspersonal. En ny utbildningsfilm som är anpassad för den kommunala hälso- och sjukvård håller på att tas fram.

Visir (200501)

Fabrikstillverkade engångsvisir kan desinfekteras och återanvändas så länge sikten genom det är klar. Egentillverkade visir är tunnare och betraktas därför som engångs och kasseras efter användning.

Rengöring och hantering av skyddsutrustning vid brist (Region Skåne)  

Munskydd (200501)

Instruktion på- och avtagning av munskydd

Användning av visir eller munskydd som en extra åtgärd (200603)

Folkhälsomyndigheten förtydligar att användning av visir eller munskydd som en extra åtgärd för att försöka minska risken att personal smittar brukare och patienter kan vara aktuell under förutsättning att verksamhetens kvalitetsarbete betonar att det är de övriga åtgärderna som är de grundläggande och viktigaste.

Vårdhygienen och Smittskydd har med stöd i Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommit ut med ett ställningstagande. Detta ställningstagande ska följas i Kristianstads kommun. Du kan läsa hela texten nedan:  

Smittskydd-och-vardhygien-skånes-stallningstagande-till-folkhalsomyndighetens-rekommendation-om-munskydd-och-visir-for-att-skydda-aldre-mot-covid

Under länk nedan kan du läsa om Folkhälsomyndighetens Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter (kort version)

Åtgärder-minska-risken-smittspridning-covid-19-personal-aldre-patienter-brukare. Kort version.

För dokument i sin helhet inklusive bakgrundsfakta se nedan:

Åtgarder-minska-risken-smittspridning-covid-19-personal-aldre-omsorgstagare-patienter. Version inkl bakgrundsfakta.

Område Smittskyd och Vårdhygien har idag (16/9-2020) publicerat en updaterad version av rutin Munskydd eller visir på vårdpersonal som extra smittförebyggande åtgärd för att skydda patienter inom vård och omsorg mot covid-19.  Länk ovan (Smittskydd - och- vårdhygien - skånes- ställningstagande....) leder till den uppdaterade versionen. Observera att länk till provtagning i rutinen gäller Regionens personal. För provtagning av kommunens personal följ gällande rutiner. Dessa hittar du under flik Provtagning och smittspårning.  


Skillnaden mellan arbetskläder och skyddsutrustning (200501)

Socialstyrelsen har skrivit ett förtydligande kring arbetskläder och skyddsutrustning där man menar att arbetskläder används alltid i arbete inom vård och omsorg medan skyddsutrustning används i vissa särskilda situationer.

Socialstyrelsen om arbetskläder och skyddsutrustning

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.