Den palliativa patienten

Socialstyrelsen har kommit ut med nationella principer för symtomlindring i livets slutskede och läkemedelsbehandling i palliativ vårdvidcovid-19. Här får du behandlingsråd för patienter med olika symtom som är vanliga i livets slutskede vid covid-19.

Nationella principer för symtomlindring i livets slutskede och läkemedelsbehandling i palliativ vård vid covid-19 (Socialstyrelsen)

I dokumentet ser du vilka läkemedel som är vanliga vid dessa symtom. Behandlingsråden baseras i huvudsak på beprövad erfarenhet och gäller vuxna patienter.

I behandlingsråden förekommer också så kallad off label-behandling. Sådan läkemedelsbehandling innebär ett avsteg från användningen enligt den godkända produktinformationen. Detta gäller bland annat behandlingsråden för dyspné (opioider) och illamående (kortison). 

Symtomlindring i livets slutskede - Läkemedelsbehandling i palliativ vård vid covid-19 (Socialstyrelsen)

Film om palliativ vård vid covid-19 (Palliativt kunskapscentrum)

Den palliativa patienten samt dödsfall (200501)

Vid dödsfall där den avlidne har haft misstanke om smitta eller konstaterad smitta, till exempel covid-19, ska begravningsentreprenörer underrättas om smitta. Tänk på att använda handskar och skyddsförkläde vid omhändertagande av den avlidne. Vid risk för förekomst av stora mängder kroppsvätskor och stänk i ansikte ska visir användas.

Rutin för omhändertagande av avliden (Region Skåne)

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.