Nya rutiner för besök på VOBO och inflyttning (1/10-2020

Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin beslutades den 28 september 2020.

Besöksförbud på boende  upphör från 1/10-2020

 Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin beslutades den 28 september 2020.

 Socialstyrelsen föreskrift besök under pandemi.

Checklista från socialstyrelsen.

Riskbedömning inför besök. Besökare.

 Folkhälsomyndigheten har i stöd  av Socialstyrelsens föreskrifter utarbetat rekommendationer.

FHM rekommendationer-besok-sarskilda-boenden-aldre-covid-19 from 1 okt.

Lokala rutiner

Besök på vård och omsorgsboenden. Lokal rutin.

Brev och affischer

Brev till boende.

Brev anhöriga.

Affisch endast förbokade besök.

Affisch FHM besökare-förebygga-smittspridning-covid-besöksförbud upphör.

Uppsökande Verksamhet  återupptas  (1/10-2020)

 Region Skåne rekommenderar att den uppsökande verksamheten (munhälsobedömning och utbildning av omvårdnadspersonal) återupptas i Skåne från den 1 oktober 2020. Detta med anledning av att Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen bedömer att det nationella beslutet om besöksförbud på särskilda boenden kan upphöra efter den 30 september 2020.

Således häver Region Skåne den tidigare rekommendationen om att hålla den uppsökande verksamheten i Skåne pausad.

Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning och utbildning av omvårdnadspersonal kan återupptas i Skåne.

Tillfälliga rutiner gällande inflyttning, utflyttning (200625)

Obs! Rutin gällande inflytt till VOBO är uppdaterad 17/9-2020

Tillfällig rutin gällande inflytt till vård och omsorgsboende under Covid 19 v.2. (200917)

Tillfälliga rutiner gällande inflytt växelvård_korttidsboende pga covid- 19 (200625)

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.