Vaccinering

Vaccination mot covid-19 kan skydda från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att smitta andra. På sikt kan smittspridningen bromsas. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först.

För den som ska vaccineras

Till dig som vaccinerar dig (Folkhälsomyndigheten)

Hälsodeklaration vuxna vid vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Information på andra språk (Folkhälsomyndigheten)

Information på lättläst svenska (Region Skåne)

Information på lättläst svenska med bildstöd (Region Skåne)

Mer material riktat till LSS-boenden kommer publiceras efterhand här.

Information till kunder med återkommande insatser av hemtjänst

Breven ska överlämnas först närprimärvården har gett tecken om att de har doser och kan börja erbjuda vaccinationstider.

Brev till kunder med hemtjänst om vaccination mot covid-19 (Region Skåne)

Hälsodeklaration (Region Skåne)

Färdtjänst till vaccination

Kunder kan resa med färdtjänst för att vaccinera sig, men inte sjukresa.

Serviceresor med Skånetrafiken

Vaccinering inom privat personlig assistans 

Om du blir kontaktad av privata utförare av personlig assistans i Skåne som inte har fått förfrågan skickat till sig kan du hänvisa till informationen på Vårdgivare Skåne.

Information om kartläggning (Region Skåne) 

För den som har vaccinerats

Information till personer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 efter den 2 mars

Efter en vaccination är det normalt att få milda biverkningar, som feber eller sjukdomskänsla. Några få personer har nu drabbats av allvarligare symtom strax efter vaccination, som blodpropp, i kombination med låga nivåer av blodplättar. I nuläget vet man inte om symtomen beror på vaccinet eller om det har andra orsaker. För säkerhets skull bör du som vaccinerats med detta vaccin de senaste 14 dagarna vara uppmärksam på:

  • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinna
  • näsblödning som är svår att stoppa
  • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm.

Vid symtomen ovan ska du kontakta 1177 Vårdguiden och berätta att du vaccinerats och beskriva dina symtom. Om du känner dig akut sjuk ska du direkt kontakta vården eller 112.

För dig som har personal som ska erbjudas vaccination

Information till dig som har medarbetare som ska erbjudas vaccination mot covid-19 (Region Skåne)

För dig som vaccinerar 

Planering och ansvarsfördelning

Vägledning vaccination mot covid-19 (Region Skåne)

Vägledning kring hantering av vaccination av personer 18 år eller äldre som vistas på boende/verksamheter inom socialpsykiatri/missbruk (Region Skåne)

Vägledning kring hantering av vaccination mot covid-19 till riskgrupper i hemmiljö under 2020-2021

Till dig som arbetar med vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Rutiner från Region Skåne

Rutinerna är utarbetade av regionen men vissa delar i dessa är en vägledning även för kommunens sjuksköterskor.

Information till vaccinerande enhet (Region Skåne)

Administrering covid-19-vaccin (Region Skåne)

Rutiner för covid-19-vaccination hos patienter med antikoagulantia och/eller trombocythämmare (Region Skåne)

Spädningsinstruktion för Pfizer covid-19-vaccin Comirnaty (Region Skåne)

Iordningställande av administreringssprutor för Pfizer covid-19-vaccin Comirnaty (Region Skåne)

Nedan hittar du samlade rutiner från Region Skåne:

Vaccination mot covid-19 (Region Skåne)

Rapportering av biverkningar

Som sjuksköterska ska du rapportera misstänkta biverkningar av vaccin precis som av andra läkemedel. Genom att rapportera misstänkta biverkningar bidrar du till ökad kunskap om läkemedels egenskaper.

Kontakta ansvarig läkare om du uppmärksammat en misstänkt biverkning. Tillsammans kommer ni överens om vem som ska rapportera biverkningen.  

Region Skånes nyhetsbrev om vaccinationer

Region Skånes nyhetsbrev om vaccinationer samlas här

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.