Vaccinering

Vaccination mot covid-19 kan skydda från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att smitta andra. På sikt kan smittspridningen bromsas. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först.

Vaccination inleds vecka 1 då den första leveransen av vaccin kommer. Dessa doser ska användas till patienter och personal på vård- och omsorgsboenden.

Doserna levereras till den offentliga primärvården. Det innebär att de boenden som har en offentlig vårdcentral som ansvarig vårdcentral vaccineras under vecka 1. Privata vårdcentraler kommer att vaccinera från vecka 2.

Inför vaccinering

Sjuksköterskan på respektive boende kartlägger vilka patienter som är intresserade av att vaccinera sig.

Enhetschefen kartlägger hur många personal som ska vaccineras, inklusive legitimerad personal.

Vaccinering sker på respektive boende. En läkare och en sjuksköterska från primärvården kommer till boendet.

Kommunens sjuksköterska möter upp primärvården på boendet vid vaccineringstillfället och vaccinerar patienterna under tiden de är där. Läkaren och sjuksköterskan från primärvården vaccinerar personalen. Både patienter och personal på boendet vaccineras alltså samtidigt.    

Informationsmaterial

För dig som vaccinerar 

Vägledning vaccination mot covid-19

Till dig som arbetar med vaccination mot covid-19

Rutiner från Region Skåne

Rutinerna är utarbetade av regionen men vissa delar i dessa är en vägledning även för kommunens sjuksköterskor.

Information till vaccinerande enhet

Administrering covid-19-vaccin

Rutiner för covid-19-vaccination hos patienter med antikoagulantia och/eller trombocythämmare

Spädningsinstruktion för Pfizer covid-19-vaccin Comirnaty

Iordningställande av administreringssprutor för Pfizer covid-19-vaccin Comirnaty

Nedan hittar du samlade rutiner från Region Skåne:

Vaccination mot covid-19

För dig som ska vaccineras

Till dig som vaccinerar dig (Folkhälsomyndigheten)

Hälsodeklaration vuxna vid vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Information på andra språk (Folkhälsomyndigheten)

Information på lättläst svenska

Information på lättläst svenska med bildstöd

För dig som har personal som ska erbjudas vaccination

Information till dig som har medarbetare som ska erbjudas vaccination mot covid-19

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.