Meny

Vaccinering

Vaccination mot covid-19 kan skydda från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att smitta andra. På sikt kan smittspridningen bromsas. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först.

Samlad information från Region Skåne 

Vaccination mot covid-19 – för vårdgivare (Region Skåne)

För den som ska vaccineras

Information på lättläst svenska (Region Skåne)

Information på lättläst svenska med bildstöd (Region Skåne)

Hälsodeklaration inför vaccinering (Region Skåne)

Informationsblad och hälsodeklaration inför vaccinering med dos 4 (Region Skåne)

Boka tid

KRISTIANSTAD
Boka tid för vaccination mot covid-19 - en guide för dig som arbetar patient- eller kundnära inom särskilt boende för äldre, inom hemsjukvård och hemtjänst

HÄSSLEHOLM
Boka tid för vaccination mot covid-19 - en guide för dig som arbetar patient- eller kundnära inom särskilt boende för äldre, inom hemsjukvård och hemtjänst

För den som har vaccinerats

Efter en vaccination är det normalt att få milda biverkningar, som feber eller sjukdomskänsla. Några få personer har nu drabbats av allvarligare symtom strax efter vaccination, som blodpropp, i kombination med låga nivåer av blodplättar. I nuläget vet man inte om symtomen beror på vaccinet eller om det har andra orsaker. För säkerhets skull bör du som vaccinerats med detta vaccin de senaste 14 dagarna vara uppmärksam på:

 • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinna
 • näsblödning som är svår att stoppa
 • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm.

Vid symtomen ovan ska du kontakta 1177 Vårdguiden och berätta att du vaccinerats och beskriva dina symtom. Om du känner dig akut sjuk ska du direkt kontakta vården eller 112.

För dig som vaccinerar

Rapportering av biverkningar

Som sjuksköterska ska du rapportera misstänkta biverkningar av vaccin precis som av andra läkemedel. Genom att rapportera misstänkta biverkningar bidrar du till ökad kunskap om läkemedels egenskaper.

Kontakta ansvarig läkare om du uppmärksammat en misstänkt biverkning. Tillsammans kommer ni överens om vem som ska rapportera biverkningen.  

Påfyllnadsdos mot covid-19  (dos 4)

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande intensiv i Sverige (22-02-22). Ett ökande antal fall har rapporterats de senaste veckorna också bland personer i grupper som har ökad risk för allvarlig sjukdom, som boende på särskilt boende för äldre. Risken att drabbas av allvarlig sjukdom ökar med stigande ålder. Vaccin skyddar mot sjukdom, allvarlig sjukdom och död i covid-19, och därför rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten att de som löper störst risk för allvarlig sjukdom erbjuds en andra påfyllnadsdos. Det innebär för denna grupp sammantaget en fjärde vaccindos.

Rekommendationen gäller:

 • Personer som bor på särskilt boende för äldre
 • Personer i ordinärt boende som är beviljad återkommande insatser enligt Socialtjänstlagen för hjälp med personlig omvårdnad
 • Personer med hemsjukvård av sjuksköterska
 • Personer som är 80 år och äldre

Det ska ha gått minst fyra månader sedan förra vaccinationstillfället.

Vägledning kring hantering av vaccination med dos 4 mot covid-19 till riskgrupper i hemmiljö under 2022 (Region Skåne)

Personer som bor på särskilt boende för äldre

Se vägledning

Vaccination personer i ordinärt boende som är beviljad återkommande insatser enligt Socialtjänstlagen för hjälp med personlig omvårdnad

Omfattar alla personer över 18 år som är beviljad återkommande insatser enligt Socialtjänstlagen för hjälp med personlig omvårdnad. Personer informeras om erbjudande en andra påfyllnadsdos (dos 4) via information framtagen av Region Skåne. Eftersom Region Skåne inte vet vilka personer i resp kommun som är beviljad återkommande insatser enligt Socialtjänstlagen för hjälp med personlig omvårdnad måste informationen lämnas ut av kommunerna.

 • Vem? Utskick ska göras till alla personer över 18 år i ordinärt boende som är beviljad insatser enligt Socialtjänstlagen för hjälp med personlig omvårdnad. Med personlig omvårdnad avses till exempel stöd och hjälp vid på- och avklädning, hygien och förflyttning. Ingen begränsning avseende antal insatser per dygn.
 • Vad? Bifogad information ska lämnas/skickas ut. Observera att informationen ska kopieras/tryckas så att hälsodeklarationen kommer på baksidan av informationen d v s det ska vara ett (1) informationsblad med informationen på framsidan och hälsodeklarationen på baksida.
 • Hur? Inventera personer med omvårdnadsinsats i ordinärt boende enligt ovan (vem). Personer med kommunal hemsjukvård av sjuksköterska ska exkluderas.Lämna/skicka ut information (vad) till de personer som ska få informationen.
 • När? Inventering och därefter utlämnande/utskick görs så snart som möjligt

Vaccination personer med hemsjukvård av sjuksköterska

Se bifogad vägledning. Som utgångsläge gäller att personen ska erbjudas vaccination på vårdcentral eller närmaste vaccinationsmottagning. De personer som inte kan ta sig till vårdcentral eller närmaste vaccinationsmottagning ska erbjudas vaccination i hemmet. Observera att det avser personer över 18 år med pågående kommunal hemsjukvård av sjuksköterska.

Enbart utifrån att det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret också gäller i förhållande till personer som bor respektive vistas i bostad med särskild service och daglig verksamhet som är reglerade i LSS är inte skäl för att en person ska erbjudas en andra påfyllnadsdos. Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att lämna ut Region Skånes bifogade informationsblad till patienter som erhåller kommunal hälso- och sjukvård av sjuksköterska och kan ta sig till närmaste vaccinationsmottagning eller vårdcentral.

Vaccination av personer som är 80 år och äldre

Alla personer över 80 år får en personlig kallelse från Region Skåne. Ingen insats från kommunerna.

Vaccination av personal

Personalvaccineringen har stängt och du som medarbetare hänvisas att boka vaccination på sjukhusens vaccinationsmottagningar eller vårdcentral om det passerat mer än tre månader sedan du fick dos 2.

Säsongsinfluensavaccination

Regional start i Skåne 9 november. Alla personer 65–79 år kommer få ett vykort med information. Annan kommunikation kommer också göras. 

För med information gällande säsongsinfluensa se under Influensa - Kristianstads kommun

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.