Meny

Utbildnings- och informationsmaterial

Här finns allt utbildnings- och informationsmaterial samlat.

 

Internt utbildningspaket med anledning av covid-19 

Med anledning av den pågående pandemin är det viktigt att säkerställa kunskaper kring hantering av smitta och smittförebyggande åtgärder. Kunskap bidrar till trygghet och rätt omhändertagande av våra patienter/kunder. 

Pandemin kan orsaka frånvaro av personal med anledning av sjukskrivningar då medarbetare ska stanna hemma även vid lindriga symtom. Det kan innebära att vi behöver omfördela personal med vårdutbildning från andra förvaltningar till omsorgsförvaltningen. Vi kan också behöva utbilda personal och frivilliga som saknar kunskaper inom området. Med anledning av detta har omsorgsförvaltningen utarbetat ett utbildningspaket. 

Internt utbildningspaket

Övriga 

E-utbildningar-om-covid-19 (Karolinska institutet)

E-utbildning på andra språk om covid-19 (Karolinska institutet)

Kompletterande material till utbildning om covid-19 utifrån kommunalt perspektiv (Socialstyrelsen)

Information till personal om covid-19 för utskrift (Socialstyrelsen)

Minska smittspridning av covid-19 med flera åtgärder tillsammans (Region Skåne)

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om covid-19 i vården (Region Skåne)

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.