Meny

Skyddsutrustning

Rutiner kring skyddsutrustning som beskriver när och hur de ska användas.

Skillnaden mellan arbetskläder och skyddsutrustning 

Socialstyrelsen förtydligar definitionerna: arbetskläder används alltid i arbete inom vård och omsorg medan skyddsutrustning används i vissa särskilda situationer.

När och hur skyddsutrustning ska användas 

Vilken skyddsutrustning som ska användas och när anges i rutinen nedan. Där står även om säker avklädning av skyddsutrustning och desinfektion av flergångsvisir.

Rutiner i kommunal vård och omsorg vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 (Vårdhygien, Region Skåne)

Lokalt beslut: Munskydd återinfört vid kundnära arbete

Antalet fall av covid-19 har stigit i juni. Med anledning av detta och uppdaterade rekommendationer från Region Skåne har omsorgsförvaltningen beslutat att återinföra munskydd vid kundnära arbete.

Dessa förebyggande åtgärder vidtas för att skydda personal och kunder. De åtgärder som redan finns i form av till exempel distansering och basala hygienrutiner är även fortsatt de viktigaste åtgärderna för att förhindra smitta. Då det föreligger misstänkt eller konstaterad smitta följer vi Vårdhygiens rutin för detta.

Beslutet gäller från 23 juni, med verkställande senast måndag 27 juni 2022. Beslutet gäller tillsvidare och omprövas vid behov.

12/12-2022 Dokumentet om munskydd som source control har uppdaterats med en aktuell epidemiologisk bedömning. 

Munskydd för att förebygga smittspridning av covid-19 i vård och omsorg (skane.se) 

För dig som arbetar inom hemtjänst och personlig assistans

När du är hos kunder som inte har kommunal hälso- och sjukvård 

Om du besöker en kund som uppvisar influensaliknande symtom ska du kontakta kommunens sjuksköterska för vägledning kring om du behöver använda skyddsutrustning och i så fall vilken. Detta är viktigt både för att se till att du är rätt skyddad och att din enhet får leveranser av rätt material, men också för att vi ska undvika överanvändning av skyddsutrustning. Att sjuksköterskan vägleder kring skyddsutrustning är dock inte samma sak som att bedöma patientens status.

Munskydd och andningsskydd

Vid utförande av olika vårdmoment hos en och samma patient kan ett och samma munskydd användas vid flera moment så länge det inte är kontaminerat, vilket innebär att man inte fingrat på det och att det inte har blivit fuktigt eller gått sönder. Ett munskydd kan användas som längst i 4 timmar, därefter behöver det bytas.

Det är inte tillåtet att ta bort ena bygeln och låta det hänga på ena örat eller kasa munskyddet upp eller ner och sedan sätta tillbaka till rätt placering.

Visir 

Hemtjänsten använder engångsvisir och kastar avfallsmaterialet hos respektive kund. 

Övriga verksamheter som har flergångsvisir med siktskiva kan fortsätta att använda dessa, men alla som har behov av nya visir får beställa engångsvisir via e-tjänsten tills det nuvarande lagret av engångsvisir har minskat.

Rengöring och hantering av skyddsutrustning vid brist (Region Skåne) 

Akutlager för skyddsmaterial 

Rutin för omsorgsförvaltningens akutlager för skyddsmaterial 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.