Meny

Provtagning och smittspårning

Rutiner för provtagning av patienter och personal samt rutiner för smittspårning.

Samlade rutiner hos Region Skåne

Samlade rutiner hos Smittskydd (Region Skåne) 

Vårdhygiens dokument avseende covid-19 (Region Skåne)

 

Provtagning av personal inom vård och omsorg

Covid-19 - Vårdgivare Skåne (skane.se) (Region Skåne) 

Smittskyddsblad för patienter på svenska och andra språk.

Från 18 maj är provtagningen inte längre assisterad, utan utförs av medarbetaren själv. Provet lämnas därefter i en inlämningslåda. Bokning av provtagning sker som tidigare på 1177.se, där också provresultatet meddelas.

Uthämtning av testkit bokas till en specifik tid. Medarbetarna genomför själva provtagningen, packar provet enligt instruktionerna och lämnar det i den inlämningslåda som finns på uthämtningsplatsen. Provet ska lämnas samma dag, eller senast dagen efter. Provresultatet meddelas via 1177.se, på samma sätt som tidigare.

Provtagning i samråd med chef

Det krävs en giltig e-legitimation för att boka tid för provtagning. Medarbetare som saknar e-legitimation eller mobiltelefon kan kontakta sin vårdcentral för provtagning.

Beställning av provtagning ska alltid göras i samråd med närmsta chef (enhetschef eller liknande enligt lokala rutiner) och i enlighet med de indikationer som finns angivna på Vårdgivare Skåne. Medarbetare ska inte göra beställningen på eget initiativ.

Information om vilka som kan testa sig och indikationer (Region Skåne)

Länk till bokningen, samt information om utlämningsplatser, öppettider, beställning och provsvar (Region Skåne)

Frågor och svar (Region Skåne) 

Provtagning av patienter 

Provtagning av symtomfria 

Vid utbrott i vård och omsorg kan provtagning även av symtomfria patienter och omsorgstagare bli aktuellt. Följ rekommendationer från Vårdhygien. Se nedan under SMITTSPÅRNING. 

Provtagning för att påvisa pågående infektion med covid-19 

Lokal rutin Kristianstad: 

Provtagning av patienter med misstanke om covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård utförd av kommunens sjuksköterska

Korrekt provtagningsteknik (för dig som är sjuksköterska):

Instruktionsfilm i korrekt provtagning för covid-19 i svalg och nasofarynx (Region Skåne)

Rutin för provtagning efter inneliggande vård eller vid inflyttning till särskilt boende eller korttidsboende  - INGEN PROVTAGNING FRÅN 4/4-2022

Provtagningsstrategi vid utbrottshantering

För att genomföra smittspårning och provtagning behövs primärvårdens insatser. Om det finns en utsedd ansvarig vårdcentral för boendet ansvarar de för smittskyddsutredningen. I de fall det inte finns en utsedd ansvarig vårdcentral och där patienterna är listade på olika vårdcentraler tillfaller ansvaret den vårdcentral där indexfallet är listad. Efter överenskommelse kan ansvaret överlåtas till annan vårdcentral.

Handläggning av provtagning inom äldreomsorgen förutsätter samarbete mellan verksamhetsansvariga, medicinskt ansvariga och vårdhygien.

Smittspårning

Kontaktuppgifter till Vårdhygien (Region Skåne)

Lokal rutin i Kristianstad för smittspårning vid covid-19

Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg på särskilt boende för äldre och korttidsplats (skane.se)

Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg i ordinärt boende (skane.se)

LSS-boenden

Inom LSS gruppbostad bör smittspårning utföras om en medicinsk bedömning identifierar person/personer som riskerar allvarlig sjukdom av covid-19.
För smittspårning gällande boende för barn samt daglig verksamhet kontaktas Smittskydd Skåne.


Rapportering till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) behöver informeras vid varje positivt fall oavsett om det gäller positiv patient/kund eller personal. Information till MAS är inte att förväxla med inrapportering av statistik i e-tjänsten, utan denna information sker utifrån ansvaret för kommunens patientsäkerhet och i syfte att kunna följa smittspridningen och vidta åtgärder för att begränsa den. För mer info se under meny till höger. 

Lista för kartläggning och provtagning 

Det är viktigt att enhetschefen för det berörda området och sjuksköterskan träffas så fort som möjligt för avstämning och planering av de aktiviteter som ska genomföras i samband med smittspårningen. Ett gott internt samarbete är av stor betydelse för att lyckas begränsa smittspridningen.

Upprätta en lista enligt rutin för Smittspårning . Använd lista för kartläggning och provtagning.

Lista för kartläggning och provtagning. Patient och personal. 

Enhetschefen ansvar för att:

  • upprätta en lista över patienter och personal.
  • ta kontakt med vårdcentral för provtagning av asymtomatisk personal (där personalen är listade  eller utbrottsansvarig vårdcentral).
  • spara kartläggningslistan i 6 månader från avslutad smittspårning. Listan sparas av den enhetschef som har indexfallet (gäller både personal och patienter). 

Sjuksköterskan ansvarar för att:

  • ta kontakt med vårdcentral för provtagning av patienter.

Personal med symtom kan också provtas vid Region Skånes provtagningsenheter för vård- och omsorgspersonal.

Information till personal vid smittspårning 

Information till personal i vård och omsorg vid smittspårning  (Region Skåne)

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.