Om covid-19

Symtom, inkubationstid och smittvägar vid covid-19.

 

Allmänt om covid-19 

Sjukdomsfall orsakade av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 uppmärksammades i staden Wuhan, Hubeiprovinsen, Kina under december 2019. Covid-19 har sedan dess rapporterats från stora delar av världen och WHO har deklarerat att utbrottet är en pandemi.

Covid-19 klassas som internationellt hot mot människors hälsa sedan 30 januari 2020. 1 februari 2020 beslutade svenska regeringen att covid-19 klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168).

 

Kliniska symtom 

Den kliniska symtombilden innefattar allt från milda symtom som hosta och feber till svåra luftvägsbesvär i form av lunginflammation och svår nedre luftvägsinfektion. Symtom som allmän sjukdomskänsla, muskelvärk och besvär från mag- och tarmkanalen förekommer också. Det är vanligt med en lindrig sjukdomsbild med lättare luftvägssymtom och feber.

 

Covid-19 eller allergi?

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Information om hur du ska agera (Folkhälsomyndigheten)

 

Inkubationstid 

Inkubationstiden för covid-19 är vanligen 2–14 dagar. Medelinkubationstiden är 5–6 dagar.

 

Smittvägar och smittsamhet 

Covid-19 smittar från person till person genom dropp- och aerosolsmitta från hostningar och nysningar, kontaktsmitta genom smittförande sekret samt möjligen genom indirekt kontaktsmitta via förorenade ytor, föremål och utrustning. (Aerosol innebär en dimma bestående av små droppar.)

Risken för kontakt- och droppsmitta kan minimeras med hjälp av basala hygienrutiner, korrekt använd skyddsutrustning och rätt städrutiner. Var särskilt försiktig när du utför arbetsmoment med risk för spridning via aerosol.

Hur smittsam en person är hänger troligtvis ihop med hur mycket symtom personen har. En infekterad person anses vara smittsam från och med att de första symtomen kommer. Det är ännu inte klarlagt hur länge man fortsätter vara smittsam.

 

Mer om viruset och sjukdomen

Folkhälsomyndighetens information om viruset och sjukdomen

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.