Meny

Rutiner för säkra besök på vård- och omsorgsboenden

Rutiner, rekommendationer och informationsmaterial om säkra besök på vård- och omsorgsboenden utifrån covid-19.

Ordna för säkra besök på äldreboenden – checklista med reflektionsfrågor (Socialstyrelsen)

Rekommendationer från Vårdhygien (5/12-2023) 

Vårdhygieniska rekommendationer för säkra besök och gruppaktiviteter i kommunal vård och omsorg (skane.se)

Lokala rutiner och dokument

Besök på vård och omsorgsboende. Lokal rutin.

Affischer

Länk att hänvisa anhöriga till för mer information

Besök på vård- och omsorgsboenden under pandemin (Kristianstad.se)

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.