Meny

Rutiner för säkra besök på vård- och omsorgsboenden

Rutiner, rekommendationer och informationsmaterial om säkra besök på vård- och omsorgsboenden utifrån covid-19.

Ordna för säkra besök på äldreboenden – checklista med reflektionsfrågor (Socialstyrelsen)

Lokala rutiner och dokument

Besök på vård och omsorgsboende. Lokal rutin.

Affischer

Länk att hänvisa anhöriga till för mer information

Besök på vård- och omsorgsboenden under pandemin (Kristianstad.se)

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.