Coronapandemi

Rutiner för hur vi arbetar under pandemin som orsakats av coronavirus, covid-19 (SARS-CoV-2).

Övergripande information, rekommendationer och rutiner om coronaviruset

Samlad information från Socialstyrelsen 
Se ingångarna "Stöd till hälso- och sjukvården", "Stöd till personal inom socialtjänsten", "Utbildning och material" och "Frågor och svar".

Samlad information från Folkhälsomyndigheten
Övergripande vägledning. Vårdhygien och Smittskydd utformar sina rutiner utifrån Folkälsomyndighetens rekommendationer. 

Samlad information och rutiner från Smittskydd

Samlad information och rutiner från Vårdhygien

Våra egna lokala rutiner och beslut finns på handbokens undersidor. 

Senaste uppdateringarna

I vissa fall kan du hitta mer detaljerad information om vad som är uppdaterat under "Frågor och svar" på respektive sida.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.