Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Beslutsstöd

Beslutsstöd för legitimerad personal

Beslutsstöd för sjuksköterskor

Syfte

Beslutstödet är tänkt att vara ett verktyg för sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården när patienten försämras i sitt allmäntillstånd och sjuksköterskan behöver ta ställning till vilken vårdnivå som är adekvat.

Mål

 • Att patienten ska få rätt bedömning och vårdas på rätt vårdnivå.
 • Att minska andelen undvikbar vård och återinläggningar.
 • Att säkra informationsöverföringen då vårdansvaret skiftar.

Verktyg

 • "Checklista beslutstöd" ska användas som ett underlag för bedömning av om patienten är i behov av att skickas till sjukhusets akutmottagning.
 • "Checklista beslutstöd" ska användas som underlag för ifyllande av  blanketten "Information vid akutbesök".
 • "Checklista beslutstöd" kan användas vid kontakt med läkare före besök/hembesök av primärvård eller Falcks hembesöksläkare.
 • "Checklista beslutstöd" ska användas som underlag för sjuksköterskans dokumentation i omvårdnadsjournalen.
 • "Checklista beslutsstöd" är inte en journalhandling, ska ändå sparas för att kunna göra uppföljning framöver.
 •  Muntlig informationsöverföring sker genom användande av SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation).

Utrustning

I alla verksamheter ska det finnas:

 • Pulsoximeter för mätning av puls och saturation
 • Örontermometer
 • Blodtrycksmanschett

 

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.