Beslutsstöd

Beslutsstöd för legitimerad personal

Beslutsstöd för sjuksköterskor

Syfte

Beslutstödet är tänkt att vara ett verktyg för sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården när patienten försämras i sitt allmäntillstånd och sjuksköterskan behöver ta ställning till vilken vårdnivå som är adekvat.

Mål

 • Att patienten ska få rätt bedömning och vårdas på rätt vårdnivå.
 • Att minska andelen undvikbar vård och återinläggningar.
 • Att säkra informationsöverföringen då vårdansvaret skiftar.

Verktyg

 • "Checklista beslutstöd" ska användas som ett underlag för bedömning av om patienten är i behov av att skickas till sjukhusets akutmottagning.
 • "Checklista beslutstöd" ska användas som underlag för ifyllande av  blanketten "Information vid akutbesök".
 • "Checklista beslutstöd" kan användas vid kontakt med läkare före besök/hembesök av primärvård eller Falcks hembesöksläkare.
 • "Checklista beslutstöd" ska användas som underlag för sjuksköterskans dokumentation i omvårdnadsjournalen.
 • "Checklista beslutsstöd" är inte en journalhandling, ska ändå sparas för att kunna göra uppföljning framöver.
 •  Muntlig informationsöverföring sker genom användande av SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation).

Utrustning

I alla verksamheter ska det finnas:

 • Pulsoximeter för mätning av puls och saturation
 • Örontermometer
 • Blodtrycksmanschett

 

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.