Systematiskt kvalitetsarbete

Syfte med avvikelser är få reda på brister i verksamhetens kvalité. Sammanställningar och analyser av samtliga avvikelser hjälper verksamheten att se mönster och/eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet samt vidta åtgärder som förhindrar och förbygger brister.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.