Meny

Recaremed

Hantering av avvikelser från och till Recaremed som tillhandahåller recarebox.

Avvikelsehantering till och från Recaremd 

Avvikelser till och från Recaremed handlar om händelser som har inträffat i samband med hantering av kasserade läkemedel eller samverkan parter emellan. Recaremed tillhandahåller bl.a. recareboxar som är till för kassation av överblivna läkemedel.  

Avvikelser från vår verksamhet till Recaremed 

 • Avvikelse registreras i vårt systemet för avvikelser under adekvat rubrik av den som upptäckt händelsen.
 • Avvikelsen dirigeras automati systemet till enhetschef där avvikelsen har inträffat.
 • EC dirigerar avvikelsen till kontaktperson för avvikelser över vårdgivargränser. Det är Lena Nilsson på Stafvre som ansvarar för hantering av dessa avvikelser (kontaktperson).
 • Kontaktpersonen registrerar avvikelse i sammanställningar för avvikelser över vårdgivargränser och därefter skriver ut och skickar till Recaremed. 
 • Svar från Recaremed skickas till MAS.MAS vidarebefordrar svar på avvikelsen till kontaktperson som registrerar svaret i avvikelsesystemet och sammanställningar och även delge till berörd enhetschef.
 • Berörd EC avslutar avvikelsen.
 • Kontaktpersonen ansvarar för sammanställningar och analyser av avvikelser. 
 • Sammanställningar ska kategoriseras bl.a. efter namn på berörd vårdgivare/avdelning, antal avvikelser samt typ av händelser.

Avvikelser från Recaremed till vår verksamhet

 • Avvikelse som inkommer till vår verksamhet från Recaremd inkommer via MAS. Avvikelser inkommer i pappersform.
 • MAS skickar avvikelsen till kontaktperson för avvikelser över vårdgivargränser. Det är Lena Nilsson på Stafvre som ansvarar för hantering av dessa avvikelser (kontaktperson).
 • Kontaktpersonen registrerar avvikelsen i systemet för avvikelser och i Excel fil för sammanställningar för avvikelser över vårdgivargränser.
 • Därefter skickas avvikelsen i systemet till berörd chef för utredning.
 • Avvikelsen ska utredas skyndsamt och utredningen ska generera kartläggning av orsaker till det inträffade och redogörelse för åtgärder som vidtagits för att förebygga att händelsen upprepas (svar).
 • Svar på avvikelsen ska vara kontaktpersonen tillhanda senast tre veckor efter att avvikelsen har skickats till berörd chef. Svar skickas i systemet.
 • EC meddelar kontaktpersonen när svar är klart. Kontaktpersonen skriver ut svaret och skickar till Recaemed och MAS fk.
 • Kontaktpersonen ansvarar för sammanställningar av avvikelser. Sammanställningar ska kategoriseras bl.a. efter namn på berörd enhet/område, antal avvikelser samt typ av händelser samt orsaker och åtgärder.

Avvikelser som berör LOV-företag skickas till företagets verksamhetschef för vidare handläggning. Verksamhetschefen ansvarar för att utreda och besvara avikelsen. Sammanställningar och analyser av avvikelser genomförs enligt samma flöde som gäller för verksamhetens interna avvikelse (se även under underrubrik Avvikelser/Systematiskt kvalitetsarbete).

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.