Privat assistans HSL

Hantering av avvikelser i samband med att hälso- och sjukvård utförs av privat assistansanordnare

Avvikelser som inträffar i samband med att hälso- och sjukvård utförs av privata utförare på uppdrag av legitimerad personal hanteras enligt nedan:

 • Blankett "Avvikelserapport hälso- och sjukvård hos privat assistansanordnare" fylls i
 • Blanketten lämnas till ansvarig chef som skickar rapporten till EC för hälso- och sjukvård inom Funktionsstöd
 • EC registrerar avvikelsen i systemet och utreder händelsen tillsammans med berörda legitimerade och ansvarig chef hos assistansanordnaren
 • Svaret skickas till MAS samt till ansvarig chef hos assistansamordnaren.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.