Fall

Fall

Hantering av fallavvikelser

 • Fallrapport skrivs i avvikelsesystemet samma dag som fallet inträffat.
 • Fallet registreras även i Senior alert (gäller de kunder som registreras i Senior alert).
 • Fallrapporten skickas via systemet till enhetschef/verksamhetsansvarig LOV.
 • En anteckning görs i SoL-journalen/LSS-journalen/patientjournalen att en fallolycka har inträffat, vilka åtgärder som har vidtagits samt att en fallrapport är upprättad och att fallet är registrerat i Senior alert.
 • Enhetschef/verksamhetsansvarig LOV kontaktar de personer som ska delta i utredningen.
 • Enhetschef/verksamhetsansvarig LOV ser till att åtgärder blir vidtagna och följer upp dessa.
 • Enhetschef/verksamhetsansvarig LOV redovisar antalet fallolyckor, vidtagna åtgärder och resultat till övriga teamet på verkställighetsmöten.

Undantag från att skriva fallrapport kan ske i enskilda, mycket specifika ärenden. Nedanstående gäller endast då fallet inte lett till fallskador och där fallet inte föranletts av brister i samband med undersökning, vård, behandling eller omsorg. Dessa fall ska alltid rapporteras.

Teamet ska ha vidtagit alla tänkbara förebyggande åtgärder som tydligt dokumenterats. Trots vidtagna åtgärder faller kunden fortfarande på liknande sätt. Fallet dokumenteras i SoL/LSS-journalen samt i patientjournalen. Fallet registreras i Senior alert (gäller för de kunder som registreras i Senior alert). Beslutet att inte längre skriva fallrapporter ska dokumenteras av enhetschef/verksamhetsansvarig LOV i SoL/LSS-journalen samt av legitimerad personal i patientjournalen.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.