Akutinformation

Information som ska medfölja patienten vid akuta besök på sjukhus.

Personöversikten från Senior alert skrivs ut och förvaras tillsammans med blankett
”Information vid akutbesök”. Båda skickas med vid akuta sjukhusbesök.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.