Akutinformation

Information som ska medfölja patienten vid akuta besök på sjukhus samt hur patientens identitet ska fastställas.

Information som ska medfölja patienten vid akut transport till sjukhus

Personöversikten från Senior alert skrivs ut och förvaras tillsammans med blankett
”Information vid akutbesök”. Båda skickas med vid akuta sjukhusbesök.

Identifikation

Vid ambulanstransport är det enligt ambulanssjukvårdens direktiv nedan, ambulanspersonalens ansvar att id-märka patienten med hjälp av antingen patientens id-handlingar eller någon person som kan styrka vem patienten är.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.