Meny

Akut situation biståndshandläggare

Beskriver agerande för biståndshandläggare i en akut situation, vid suicidnärhet, suicidförsök eller suicid/misstänkt suicid.

Suicidnära kund  

 • Lämna inte kund ensam.  
 • Använd ett suicidpreventivt förhållningssätt
 • Lova inte att hålla kunds mående eller planer hemligt 
 • Gör en tydlig plan/överenskommelse med kund hur ni går vidare tex att kund eller du ringer till närstående eller till den vårdkontakt kund har (ex boendestöd, sjuksköterska eller kontakt inom psykiatrin).
 • Har kund inte hälso och sjukvårdsinsats, kontakta kommunal sjuksköterska för råd och stöd eller akutmottagning vuxenpsykiatri tfn: 044-309 21 38
 • Stanna hos kund till du får återkoppling med beslut om åtgärd
 • Kontakta enhetschef för att ge information och få stöd
 • Tag reda på om patienten har minderåriga barn. Se information gällande barn som anhörig.Vid misstanke om oro att ett barn far illa ska kontakt med Socialtjänsten (Arbete- och välfärdsförvaltningen) initieras.
 • Dokumentera i journal vad som inträffat, den aktuella situationen och vilka åtgärder som har vidtagits.

Suicidförsök 

 • Ring 112 och därefter sjuksköterska, om kund har hälso och sjukvårdsinsats
 • Stanna hos kund
 • Ta hjälp av annan närvarande personal eller kontakta kollega
 • Påbörja första hjälpen om kund är medvetslös
 • Stanna kvar till professionell hjälp anländer
 • Kontakta enhetschef för att ge information och få stöd
 • Tag reda på om patienten har minderåriga barn. Se information gällande barn som anhörig.Vid misstanke om oro att ett barn far illa ska kontakt med Socialtjänsten (Arbete- och välfärdsförvaltningen) initieras.
 • Tag reda på om det finns djur i hemmet som kund inte kan ta ansvar för. Se riktlinje Lex Maja.
 • Dokumentera i journal vad som inträffat, den aktuella situationen och vilka åtgärder som har vidtagits.
 • Ha en dialog med enhetschef om avvikelse skall upprättas eller ifall annan involverad yrkeskategori upprättar avvikelsen. 

Suicid/misstänkt suicid 

 • Ring 112 
 • Rör inget eftersom polisutredning kan bli aktuellt
 • Be om hjälp om det finns annan personal i närheten 
 • Kontakta sjuksköterska om kund har hälso och sjukvårdsinsats
 • Kontakta enhetschef/chef i beredskap för att ge information och få stöd 
 • Tag reda på om patienten har minderåriga barn. Kontakt med Socialtjänsten (Arbete- och välfärdsförvaltningen) ska initieras vid plötsligt dödsfall av vårdnadshavare där minderåriga barn finns. 
 • Polis ombesörjer att djur omhändertas. 
 • Dokumentera i journal vad som inträffat, den aktuella situationen och vilka åtgärder som har vidtagits.
 • Ha en dialog med enhetschef om avvikelse skall upprättas eller ifall annan involverad yrkeskatergori upprättar avvikelsen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.