Meny

Akut situation omvårdnadspersonal

Beskriver agerande för omvårdnadspersonal i en akut situation, vid suicidnärhet, suicidförsök eller suicid/misstänkt suicid.

Suicidnära kund  

 • Lämna inte kund ensam
 • Använd ett suicidpreventivt förhållningssätt
 • Lova inte att hålla personens mående eller planer hemligt 
 • Om du känner dig osäker, ta hjälp av en erfaren kollega
 • Gör en tydlig plan/överenskommelse med kund hur ni går vidare tex att kund eller du ringer till närstående eller till den vårdkontakt kund har (ex boendestöd, sjuksköterska eller kontakt inom psykiatrin)
 • Har kund inte hälso och sjukvårdsinsats, kontakta kommunal sjuksköterska för råd och stöd eller akutmottagning vuxenpsykiatri tfn: 044-309 21 38
 • Stanna hos kund till du får återkoppling med beslut om åtgärd. 
 • Kontakta din enhetschef för att ge information och få stöd.
 • Tag reda på om patienten har minderåriga barn. Se information gällande barn som anhörig.Vid misstanke om oro att ett barn far illa ska kontakt med Socialtjänsten (Arbete- och välfärdsförvaltningen) initieras.
 • Dokumentera i SOL journal/den sociala journalen och som en HSL anteckning vad som har inträffat, den aktuella situationen och vilka åtgärder som har vidtagits. 

Suicidförsök 

 • Ring 112 och därefter sjuksköterska, om kund har hälso och sjukvårdsinsats.
 • Stanna hos kund
 • Ta hjälp av kollega/or 
 • Påbörja eventuella åtgärder som ordinerats av 112 alternativt sjuksköterska
 • Stanna kvar till professionell hjälp anländer 
 • Kontakta enhetschef för att ge information och få stöd
 • Tag reda på om patienten har minderåriga barn. Se information gällande barn som anhörig.Vid misstanke om oro att ett barn far illa ska kontakt med Socialtjänsten (Arbete- och välfärdsförvaltningen) initieras.
 • Tag reda på om det finns djur i hemmet som patienten inte kan ta ansvar för. Se riktlinje Lex Maja.
 • Dokumentera i SOL journal/den sociala journalen och som en HSL anteckning vad som har inträffat, den aktuella situationen och vilka åtgärder som har vidtagits. 
 • Skriv avvikelserapport 

Suicid/misstänkt suicid 

 • Ring 112 
 • Rör inget eftersom polisutredning kan bli aktuellt
 • Be om hjälp från övrig personal 
 • Kontakta sjuksköterska om kund har hälso och sjukvårdsinsats   
 • Kontakta enhetschef/chef i beredskap för att ge information och få stöd.
 • Tag reda på om patienten har minderåriga barn. Se information gällande barn som anhörig. Kontakt med Socialtjänsten (Arbete- och välfärdsförvaltningen) ska initieras vid plötsligt dödsfall av vårdnadshavare där minderåriga barn finns.
 • Dokumentera i SOL journal/den sociala journalen och som en HSL anteckning vad som har inträffat, den aktuella situationen och vilka åtgärder som har vidtagits.
 • Skriv avvikelserapport 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.