Meny

Akut situation vid suicidnärhet och suicid

Suicid är detsamma som självmord. Rutinen ska vara ett stöd för personal och klargör ansvarsfördelning för olika yrkeskategorier i akuta situationer vid suicidnärhet, suicidförsök och suicid. Beskrivning av förebyggande arbetssätt finns på sidan Suicidpreventiv vägledning.

Omfattning

Rutinen berör omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, biståndshandläggare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschefer.

Definitioner

I rutinen används benämningen person. Benämningen kan ersättas med patient, kund, brukare eller deltagare beroende på vilken verksamhet i omsorgsförvaltningen det gäller.  

Suicid: En medveten, avsiktlig, självförvållad livshotande handling som leder till döden.  

Suicidnära: Person som har allvarliga suicidtankar eller planer eller på grund av omständigheter (tex depression eller livskris) bedöms vara i riskzon för suicid. Person som uttrycker suicidnärhet eller som tidigare har gjort suicidförsök. 

Suicidtankar: Fantasier, tankar, önskningar om och impulser att ta sitt liv. De kan utvecklas till avsikter, planer och beslut.  

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.