Meny

Hälso- och sjukvårdshandbok

Hälso- och sjukvårdshandbok.

Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar hälso- och sjukvård, rehabilitering, habilitering och hjälpmedelsansvar. Hälso- och sjukvårdshandboken innehåller kommunövergripande rutiner. Rutinerna utgår ifrån de regelverk som styr verksamheten. Handboken ska vara en del i vardagsarbetet där personal på ett enkelt sätt kan hitta svar på sina frågor, vilket möjliggör en hög kvalitet och säkerhet.

Ledstjärnor:

*Verksamheten ska organiseras och bemannas med utgångspunkt från patienternas och medborgarnas behov.

*Verksamheten ska präglas av ett välfungerande teamarbete.

*Patientsäkerheten ska ha högsta prioritet.

*Kompetensförsörjning ska utgöra en viktig strategisk fråga.

*Verksamheten ska präglas av god ekonomisk hushållning.

 

Socialstyrelsen har publicerat en webbaserad handbok som heter Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården, se länken nedan!

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.