Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Hälso- och sjukvårdshandbok

Hälso- och sjukvårdshandbok

Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar hälso- och sjukvård, rehabilitering, habilitering och hjälpmedelsansvar. Hälso- och sjukvårdshandboken innehåller kommunövergripande rutiner. Rutinerna utgår ifrån de regelverk som styr verksamheten. Handboken ska vara en del i vardagsarbetet där personal på ett enkelt sätt kan hitta svar på sina frågor, vilket möjliggör en hög kvalitet och säkerhet.

Ledstjärnor:

*Verksamheten ska organiseras och bemannas med utgångspunkt från patienternas och medborgarnas behov.

*Verksamheten ska präglas av ett välfungerande teamarbete.

*Patientsäkerheten ska ha högsta prioritet.

*Kompetensförsörjning ska utgöra en viktig strategisk fråga.

*Verksamheten ska präglas av god ekonomisk hushållning.

 

Socialstyrelsen har publicerat en webbaserad handbok som heter Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården, se länken nedan!

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.